Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

Cruciale tijdwinst verbetert zorg na beroerte in Santeon ziekenhuizen

10 december 2018

Een snelle start van de behandeling na CVA (beroerte) vermindert de kans op (blijvend) letsel. Sinds 2016 werken de Santeon ziekenhuizen actief samen aan het verbeteren van de zorg rondom CVA patiënten. Daarvan kunnen we nu onze ervaringen en resultaten delen.

Santeon ziekenhuis | CWZ Nijmegen

De Santeon ziekenhuizen behandelen samen ongeveer 12% van alle CVA patiënten in Nederland. Jaarlijks worden in Nederland ruim 40.000 CVA patiënten opgenomen in een ziekenhuis. Een snellere start van de behandeling vermindert de kans op (blijvend) letsel. Sinds 2016 werken de Santeon ziekenhuizen actief samen aan het verbeteren van de zorg rondom CVA patiënten. Daarvan kunnen we nu onze ervaringen en resultaten delen.

“Time is brain”
Vaak wordt een beroerte (CVA) behandeld met een krachtige bloedverdunner via een infuus om het stolsel dat het herseninfarct veroorzaakt heeft, op te lossen. Een snelle start van de behandeling is daarbij essentieel. Voor deze zogenaamde “door-to-needle time” is het landelijk streven om de behandeling, na aankomst in het ziekenhuis, binnen 30 minuten te starten. Elke minuut langer betekent dat er meer hersencellen afsterven, dus “time is brain”. In 2017 lag de landelijke door-to-needle time op 24 minuten. De Santeon ziekenhuizen zetten verbetermaatregelen in, waardoor CT-scans sneller gemaakt kunnen worden en alle onderzoeken beter op elkaar afgestemd zijn. Hierdoor worden patiënten in Santeon ziekenhuizen inmiddels gemiddeld 2 minuten eerder behandeld, namelijk al na 22 minuten.

Weinig complicaties
Complicaties tijdens een ziekenhuisopname, zoals een infectie of verwardheid (delier), vertragen het herstel van een patiënt en moeten dus zoveel mogelijk voorkomen worden. Uit analyse van de verzamelde data blijkt dat minder dan 13% van de CVA patiënten in Santeon ziekenhuizen een infectie krijgt. En minder dan 7% een delier. Landelijke cijfers over deze indicatoren zijn niet bekend. De Santeon ziekenhuizen blijven deze resultaten echter monitoren en daar waar mogelijk verbeteringen doorvoeren om de complicaties nog verder terug te dringen.

‘In CWZ worden de behandelingen van CVA patiënten en de resultaten daarvan vergeleken met de 6 andere Santeon ziekenhuizen, waarbij we van elkaar leren en best practices overnemen. Onze CVA patiënten krijgen daardoor de best mogelijke zorg’, zegt neuroloog Gert van Dijk.

Kortere verblijfsduur
Een CVA patiënt verblijft na een ingreep meestal rond de 5 dagen in een Santeon ziekenhuis. Een aanzienlijke groep patiënten verbleef echter 14 dagen of langer, vaak wachtend op revalidatiezorg buiten het ziekenhuis. Inmiddels zijn diverse verbeterinitiatieven gestart om overgang naar revalidatie te versnellen, zodat patiënten sneller kunnen herstellen buiten het ziekenhuis. Onnodig langer verblijf in het ziekenhuis is een landelijk probleem met grote gevolgen voor de zorguitkomsten en -kosten. Santeon ziekenhuizen werken intensief samen met verpleeghuizen en revalidatiecentra om de zorg in de keten te verbeteren en te versnellen.

Meer lezen?
Het volledige rapport is hier terug te vinden: https://www.santeon.nl/betere-zorg-voor-cva-patienten/