Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

Bloedonderzoek ter plaatse kan wachttijd spoedeisende hulp verkorten

25 januari 2019

Verpleegkundige Patrick Eken start een wetenschappelijk onderzoek naar twee nieuwe sneltesten.

Verpleegkundige doet bloedonderzoek (POCT-meting) op SEH | CWZ Nijmegen

Een wondinfectie, blindedarmontsteking of ontstoken uitstulping in de dikke darm: in al deze gevallen is laboratoriumonderzoek nodig om de diagnose te stellen en de behandeling in te zetten. Dat duurt al gauw een uur. De spoedeisende hulp (SEH) van CWZ gaat kijken of dat sneller kan. Twee nieuwe point of care-apparaten (POCT) zouden de wachttijd wel eens flink kunnen verkorten. Ze geven al na een paar minuten de uitslag.

Betere doorstroom

De innovatie is bijzonder welkom, want de druk op de acute zorg is groot. In het Beter beter worden-programma krijgt de verbetering van de acute zorg dan ook veel prioriteit. ‘Jaarlijks zien we ruim 26.000 patiënten’, vertelt medisch manager SEH Maartje Willekens. ‘Zij moeten de juiste zorg op de juiste plek krijgen en die zorg moet efficiënt en goed van kwaliteit zijn. Daarom nemen we de instroom, doorstroom en uitstroom van SEH-patiënten onder de loep en kijken we wat er beter kan. Bij de doorstroom is aanvullend onderzoek één van de knelpunten. Dat onderzoek moet sneller kunnen. De point of care-meting (POCT) kan een oplossing bieden naast de andere sneltesten die we al hebben. We kunnen daarmee sneller tot een klinische beslissing komen.’

Sneller beslissen

De nieuwe meetapparatuur is er mede dankzij SEH-verpleegkundige Patrick Eken (zie foto). Hij onderzocht samen met een verpleegkundige promovendus van AMC in vijf wetenschappelijke studies de relatie tussen POCT en de verblijfsduur op de SEH. Uit deze studies blijken twee dingen, vertelt Patrick. ‘De apparatuur zorgt ervoor dat de arts sneller een beslissing kan nemen over de behandeling én we verwachten dat de patiënten korter op de SEH zijn.’ Maartje: ‘Het project van Patrick sluit goed aan bij de projecten waar we al mee bezig waren. Er is besloten om met twee metingen aan de slag te gaan: CRP (ontstekingswaarden) en kreatinine (nierfunctie). Het geld hiervoor komt deels uit het innovatiefonds.’

Korter op de SEH

De SEH denkt de nieuwe metingen te kunnen inzetten bij zo’n 20 volwassenen per dag. Patrick verwacht dat al deze patiënten zo’n 20 tot 30 minuten minder hoeven wachten. ‘Dat is ontzettend fijn voor hen. Ze krijgen eerder medicijnen en kunnen sneller naar huis of naar een verpleegafdeling in CWZ. De SEH is een plek met veel prikkels, die onrustig maakt. Daar wil je vooral ouderen niet lang aan blootstellen. En juist de groep ouderen met verschillende aandoeningen doet steeds meer een beroep op de SEH. Alles wat we kunnen doen om de tijd op onze afdeling te verkorten, moeten we aangrijpen.’

Pionier

Om aan te tonen dat de nieuwe testen de zorg doelmatiger maken, start Patrick een verplegingswetenschappelijk onderzoek. ‘Ik ga data verzamelen in twee groepen van ieder 130 patiënten. De ene groep krijgt standaard-laboratoriumonderzoek, bij de andere gebruiken we de POCT. De uitkomsten uit beide groepen kan ik daarna vergelijken. Over een jaar weten we of deze nieuwe testen inderdaad een verbetering zijn.’ Voor de acute zorg, waar nog maar weinig verpleegkundig onderzoek gebeurt, is Patrick een pionier. Zijn literatuuronderzoek bleef niet onopgemerkt. Er kwam een artikel in het vakblad Nursing en het CWZ-tijdschrift Notes for Nursing plus een vermelding in het landelijke AMC CAT-boekje. Sindsdien krijgt Patrick veel vragen uit andere ziekenhuizen. ‘Ze willen allemaal weten wat er in CWZ gaat gebeuren. We zijn de eerste SEH die de POCT-meting gaat gebruiken. De uitkomsten van mijn onderzoek zijn interessant voor alle SEH’s in Nederland.’

CWZ-ambitie doelmatige zorg

Dit is een voorbeeld van onze ambitie om doelmatige zorg te geven. In CWZ is de zorg slim georganiseerd, gericht op een waardevol resultaat dat patiënten echt verder helpt, en gaan we bewust om met middelen om de zorgkosten omlaag te brengen.