Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

Betere zorg en meer flexibiliteit met nieuwe GE-patiëntbewakings- apparatuur in CWZ

16 november 2022

CWZ en GE Healthcare gaan intensief samenwerken in het testen, toepassen en invoeren van nieuwe bewakingsapparatuur op basis van slimme technologie om de vitale waarden van patiënten te monitoren.

Vital signs | CWZ Nijmegen

CWZ en GE Healthcare gaan intensief samenwerken in het testen, toepassen en invoeren van nieuwe bewakingsapparatuur op basis van slimme technologie om de vitale waarden van patiënten te monitoren.Patiënten in het ziekenhuis krijgen hierdoor meer vrijheid en flexibiliteit, omdat de apparatuur voortaan eenmalig, met minder kabels en plakkers, op de patiënt wordt aangesloten. Voor zorgverleners werkt  dit efficiënter en sneller. In 2023 voeren GE en CWZ bovendien een proef uit met mobiele bewakingsapparatuur in het ziekenhuis.

Sterk in spoedzorg

CWZ staat dag en nacht klaar voor mensen in de regio die spoedzorg nodig hebben. Hierin werkt het ziekenhuis al jaren intensief samen met huisartsen, tandartsen en apothekers op het Spoedplein op het ‘eigen’ terrein, maar ook met andere partners in de regio. CWZ wil haar rol hierin versterken. Eén van de onderdelen op dit gebied is de vervanging van de huidige door nieuwe Vital Signs patiëntbewakingsmonitoren op de SEH, waarvoor intensief is samengewerkt door zorgverleners, medisch technologen, ICT-ers en consultants van zowel CWZ als GE Healthcare. Roeland Heessen, SEH-arts, en Arjan Ruiken, SEH-verpleegkundige zijn blij met deze ontwikkeling: ‘Met de nieuwe apparatuur en de samenwerking met GE Healthcare is onze afdeling volledig toekomstbestendig. Dat maakt de weg vrij voor nieuwe inzichten en mogelijkheden op het gebied van de bewaking van vitale functies van onze patiënten.’

Meer met minder

De nieuwe patiëntbewakingsapparatuur biedt veel mogelijkheden. De beveiligde monitoren (beeld-schermen) waarop patiënten worden aangesloten, zijn gekoppeld aan het elektronisch patiënt dossier (EPD). De vitale waarden van de patiënt zijn hierdoor snel en eenvoudig te bekijken in het EPD én op de afdeling via modernere schermen met betere weergavemogelijkheden. Zorgverleners kunnen zo in één oogopslag goed zien hoe het met de patiënt gaat en direct ingrijpen als dat nodig is. Bovendien biedt het nieuwe systeem veel meer flexibiliteit, zodat het observeren van patiënten via de bewakingsmonitoren naar keuze of behoefte via de centraalpost óf op de afdeling kan worden ingericht. Dit biedt een doorkijkje naar de veilige observatie en bewaking van patiënten in het ziekenhuis van de toekomst, met meer éénpersoonskamers vanwege privacy en infectiepreventie.

Mobieler en vrijer

Patiënten hebben zelf ook veel baat bij de nieuwe bewakingsapparatuur: de monitoren zijn een stuk kleiner en er zitten minder kabels en ‘plakkers’ aan vast, die slechts eenmalig op de patiënt hoeven te worden aangesloten. Dit geeft meer (bewegings)vrijheid, die in de toekomst verder wordt uitgebreid met de introductie van draadloze patiëntbewakingsapparatuur. De nieuwe monitoren worden ook direct verbonden aan een wifi netwerk. Dit betekent dat de patiënt ook tijdens transport naar een andere afdeling of locatie veilig in de gaten kan worden gehouden.

Duurzaam partnership

GE Healthcare en CWZ kijken uit naar een innovatief en duurzaam partnership. Hierin wordt niet alleen de huidige patiëntbewakingsapparatuur in de spoedzorg vervangen, maar verleggen beide partijen hun grenzen door de komende jaren samen nieuwe technologische oplossingen op dit gebied toe te passen, in de praktijk te testen en bij succes in te voeren. De gezamenlijke visie is dat de vormen en mogelijkheden van de bewakingsapparatuur in de toekomst vooral moeten aansluiten op de reis van de patiënt in de zorgketen: van binnen tot buiten de muren van het ziekenhuis. Jean-Pierre van Beers, lid raad van bestuur CWZ: ‘De Vital Signs bewakingsapparatuur is een mooi voorbeeld van essentiële techniek, die ons helpt in onze strategische ambities om patiënten digitale zorg en zorg op afstand te bieden. Dat doen we samen met zorgverleners, ICT-collega’s en digitale partners zoals GE Healthcare.’ Raymond Koren, Sales Manager Patient Care Solutions and Imaging bij GE Healthcare: ‘Het partnership met CWZ met betrekking tot patiëntbewakingsapparatuur heeft een sterk fundament door de gezamenlijke visie. GE Healthcare is overtuigd dat door deze samenwerking het hoogste gezamenlijke doel wordt behaald: betere patiëntenzorg!’

 

Blik op de toekomst

Als eerste stap worden eind 2022 alle patiëntbewakingsmonitoren op de SEH in CWZ vervangen. In 2023 volgen de cardio care,  intensive care en daarna overige spoedzorgafdelingen. Ook wordt dan samen met GE Healthcare een proef uitgevoerd met mobiele draadloze (wifi) patiëntbewakings-apparatuur. Bij succesvol resultaat zet CWZ deze vorm vanaf 2024 in voor het monitoren van patiënten met instabiele waarden in de wachtkamers van zowel spoed eisende hulp als eerste hart hulp.