Rechten tot 12 jaar

Kinderen tot 12 jaar vallen volledig onder de zeggenschap van de ouders. Wel zijn er rechten voor kinderen tot 12 jaar.

Rechten kinderen tot 12 jaar

Kinderen tot 12 jaar vallen volledig onder de zeggenschap van de ouders. Toch zijn de wat oudere kinderen in deze leeftijdsgroep vaak al heel goed in staat om mee te denken over hun gezondheid en de problemen die daarmee te maken hebben. Volgens de wet moeten ouders en hulpverleners rekening te houden met de opvattingen en de wensen van het kind. Ook bij het nemen van beslissingen over medische behandelingen of onderzoeken bij het kind.

Regels

  • de ouders gaan een behandelingsovereenkomst met de behandelaar aan en moeten toestemming geven
  • het kind moet zoveel mogelijk worden betrokken bij de beslissingen
  • de ouders moeten worden geïnformeerd
  • het kind moet ook informatie krijgen afgestemd op zijn bevattingsvermogen
  • de ouders hebben het recht het medisch dossier in te zien, de kinderen niet
  • als de ouders willen, kunnen zij het dossier met het kind doornemen.