Rechten 12 tot 16 jaar

Kinderen van 12 tot 16 jaar hebben volgens de wet bij medische behandelingen of onderzoeken een belangrijke eigen stem.

Regels

  • behalve de ouders moet ook het kind zelf toestemming geven voor een onderzoek of behandeling
  • zowel het kind als de ouders hebben recht op informatie
  • het kind heeft recht op inzage in zijn medisch dossier
  • de ouders mogen het medisch dossier inzien als het kind daarmee akkoord gaat; wel moet de hulpverlener rekening houden met de betrokkenheid van de ouders