Wachttijden urologie

Hier vindt u de actuele wachttijden voor de afdeling urologie.
Wachttijd polikliniek Aantal dagen
Algemene wachttijd Urologie: 84
- bloedverlies bij urine 28
- plasklachten man 84
- urineweginfectie man 42
- urineweginfectie vrouw onder 40 42
- urineweginfectie vrouw boven 40 42
- urine incontinentie vrouw 84
- scrotale / penis afwijkingen 84
- verdenking nierstenen 21
- impotentie 84
- sterilisatie 168
CWZ Waalsprong 84
CWZ Druten 84
- sterilisatie 168
Wachttijd na bezoek aan polikliniek Behandeling: wachttijd in dagen Diagnostiek: wachttijd in dagen
Sterilisatie man 168 n.v.t.
Verwijdering blaas / cystectomie nb n.v.t.
Operatieve behandeling prostaatkanker 30 14
Operatieve behandeling stressincontinentie nb n.v.t.

n.v.t. : niet van toepassing    nb : gegevens niet beschikbaar    

Als de toegezegde wachttijd voor een operatie is verstreken

Het kan gebeuren dat de wachttijd voor het uitvoeren van een operatie oploopt en wij u op een later tijdstip dan toegezegd oproepen. Als u na de toegezegde termijn nog niets hebt gehoord, kunt u voor inlichtingen contact opnemen met het secretariaat urologie: 024 365 88 32 of 024 365 88 31.

Toelichting termen

Wachttijd polikliniek
Het aantal dagen tussen het moment dat een patiënt een afspraak maakt voor de polikliniek tot het moment dat de patiënt terecht kan op de polikliniek.

Wachttijd behandeling
Het aantal dagen tussen het moment dat de patiënt van de behandelend arts de indicatie voor een medische behandeling krijgt tot het moment van opname of operatie.

Wachttijd diagnostiek
Het aantal dagen tussen het moment dat de patiënt van buiten de instelling een afspraak maakt voor het gebruik van een diagnostische techniek (bijvoorbeeld MRI) tot het moment van toepassing van de diagnostiek.

Gemiddelde wachttijden

Op de site staan gemiddelde wachttijden in kalenderdagen vermeld. Afhankelijk van de behandelend specialist kunnen de tijden langer of korter zijn. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze wachtlijstgegevens.

Wachttijden optellen

Bij een behandeling of bij diagnostiek moet u de wachttijd polikliniek optellen bij de wachttijd voor behandeling of diagnostiek. Als u van een ander ziekenhuis komt, moet u voor behandeling of diagnostiek eerst de polikliniek bezoeken.

Vragen over wachttijden?

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. 

De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Wilt u een afspraak maken?

Ga dan naar de pagina Afspraak maken.