Wachttijden radiologie

Hier vindt u de actuele wachttijden voor de afdeling radiologie.

Actuele wachttijden radiologie in kalenderdagen

Geactualiseerd 18 april 2024

Wachttijd diagnostiek Aantal dagen
Röntgen 1
Botdichtheidsmeting 74
Echografie 29
Mammografie* 1
CT-scan 34
CT-scan dikke darm 14
MRI hersenen 28
MRI heup(en) / onderste extremiteit(en) 28
MRI nek 28
MRI rug 28
MRI schouder(s) / bovenste extremiteit(en) 28

n.v.t. : niet van toepassing    nb : gegevens niet beschikbaar
* de wachttijd voor een mammografie voor jaarlijkse / tweejaarlijkse controle kan langer zijn

Toelichting termen

Wachttijd diagnostiek
Het aantal dagen tussen het moment dat de patiënt van buiten de instelling een afspraak maakt voor het gebruik van een diagnostische techniek (bijvoorbeeld MRI) tot het moment van toepassing van de diagnostiek.

Gemiddelde wachttijden

Op de site staan gemiddelde wachttijden in kalenderdagen vermeld. Afhankelijk van de behandelend specialist kunnen de tijden langer of korter zijn. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze wachtlijstgegevens.

Wachttijden optellen

Bij een behandeling of bij diagnostiek moet u de wachttijd polikliniek optellen bij de wachttijd voor behandeling of diagnostiek. Als u van een ander ziekenhuis komt, moet u voor behandeling of diagnostiek eerst de polikliniek bezoeken.

Vragen over wachttijden?

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. 

De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Wilt u een afspraak maken?

Ga dan naar de pagina Afspraak maken.