Medisch specialistische keuring

U heeft een bericht van het CBR ontvangen waarin staat dat u door een onafhankelijk neuroloog gekeurd moet worden. Na ontvangst van dit bericht neemt u contact op met polikliniek neurologie van CWZ ( 024 365 82 10) voor het maken van een afspraak. Hierbij wordt gevraagd naar de ZorgDomein-code die vermeld staat in de aanvraag van het CBR.

Zwaarte van de keuring

Licht Middel Zwaar
Epilepsie Beroerte overig Dementie
Wegraking overig Spierziekten Parkinson
TIA Slaapstoornissen Multiple sclerose
Tumoren
Niet progressieve aandoeningen
Overig

Kosten keuring

De kosten van de keuring zijn afhankelijk van de aandoening waarvoor u gekeurd moet worden. Op basis daarvan maken wij een inschatting van de zwaarte van de keuring en kunnen wij voldoende tijd voor u reserveren. De tabel hierboven is een richtlijn voor de zwaarte van de keuring en de kosten.

De kosten van de keuring zijn €112,49 (incl. 21% BTW).

Ondanks de inschatting vooraf kan het gebeuren dat de keuring langer duurt, of juist minder lang duurt. De arts kan daarom bij het bepalen van het tarief afwijken van de genoemde categorieën, zowel naar boven als naar beneden. In dat geval zal de arts u hiervan in kennis stellen. Na ontvangst van uw betaling (alleen per bank/giro) sturen wij het rapport naar u toe.

Eigen verklaringen/gezondheidsverklaring

Als  u deze nodig heeft, geeft het CBR aan dat u hiervoor terecht kan bij uw eigen specialist. CWZ is aangesloten bij het KNMG (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst). Het KNMG heeft als standpunt dat de behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patiënt. Waarbij hij/zij een oordeel geeft over de medische geschiktheid/ongeschiktheid van de patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen (bijv. auto besturen of wel/niet kunnen werken).

Neem contact op met het CBR om aan te geven dat CWZ neurologie geen eigen verklaringen afgeeft en er dus een keuring aangevraagd moet worden. U ontvangt dan van het CBR een nieuw bericht. U kunt daarna contact opnemen met de polikliniek voor het maken van een afspraak.  Voor deze keuringen gelden vastgestelde tarieven.