Longpunt

Maandelijks vindt er een bijeenkomst plaats voor mensen met een chronische longziekte. Deelnemers wisselen via Longpunt ervaringen uit, krijgen tips en delen hun zorgen. Voor zorgverleners en vrijwilligers is Longpunt dé gelegenheid om patiënten en hun omgeving te ontmoeten en te informeren.

Wat is Longpunt Nijmegen

Het Longpunt is een ontspannen en informele ontmoetingsplek voor longpatiënten, partners, familie, mantelzorgers en belangstellenden. Er zijn verschillende Longpunten, verspreid over Nederland. Het Longpunt ‘regio Nijmegen’ is een gezamenlijk Longpunt van Radboudumc Dekkerswald en CWZ in Nijmegen. Deelnemers wisselen bij het Longpunt ervaringen uit, krijgen tips en delen hun zorgen. Voor zorgverleners en vrijwilligers is het Longpunt dé gelegenheid om patiënten en hun omgeving te ontmoeten en te informeren.

Bijeenkomsten

Tot het uitbreken van de corona-pandemie organiseerde het Longpunt regio Nijmegen jaarlijks vijf bijeenkomsten met uiteenlopende thema’s. Hierbij wordt er nauw samengewerkt met het Longfonds. Elke bijeenkomst heeft een centraal thema dat ingeleid wordt door een deskundige. Het tweede deel van de bijeenkomst wordt gebruikt om ervaringsdeskundigheid onderling uit te wisselen en sociale contacten op te doen. Deze combinatie maakt Longpunt zo waardevol. De bijeenkomsten staan altijd vermeld in de agenda van CWZ.

Webinars in verband met corona

Zodra het corona-virus daartoe weer de gelegenheid geeft, is het Longpunt regio Nijmegen van plan de organisatie van deze bijeenkomsten te hervatten. In afwachting daarvan organiseert het Longfonds webinars. Deze kunt u bekijken op een computer, een laptop, een tablet of een mobiele telefoon. Informatie hierover kunt u opvragen bij het Longfonds: