Longpunt

Periodiek vindt er een bijeenkomst plaats voor mensen met een chronische longziekte. Deelnemers wisselen via Longpunt ervaringen uit, krijgen tips en delen hun zorgen. Voor zorgverleners en vrijwilligers is Longpunt dé gelegenheid om patiënten en hun omgeving te ontmoeten en te informeren.

Wat is Longpunt Nijmegen?

Het Longpunt is een ontspannen en informele ontmoetingsplek voor longpatiënten, partners, familie, mantelzorgers en belangstellenden. Er zijn verschillende Longpunten, verspreid over Nederland. Het Longpunt ‘regio Nijmegen’ is een gezamenlijk Longpunt het CWZ en het Radboud UMC. Deelnemers wisselen bij het Longpunt ervaringen uit, krijgen tips en delen hun zorgen. Voor zorgverleners en vrijwilligers is het Longpunt dé gelegenheid om patiënten en hun omgeving te ontmoeten en te informeren.

Bijeenkomsten

Een aantal maal per jaar organiseert het Longpunt regio Nijmegen bijeenkomsten met uiteenlopende thema’s. Hierbij wordt er nauw samengewerkt met het Longfonds. Elke bijeenkomst heeft een centraal thema dat ingeleid wordt door een deskundige die alle belangstellenden zoveel mogelijk bij zijn betoog betrekt door vragen te stellen en te laten stellen. Het tweede deel van de bijeenkomst wordt gebruikt om ervaringsdeskundigheid onderling uit te wisselen en sociale contacten op te doen. Deze combinatie maakt Longpunt zo waardevol. 

Aankomende bijeenkomsten

Aankomende bijeenkomsten staan vermeld in de agenda van CWZ.