Wachttijden chirurgie/heelkunde

Hier vindt u de actuele wachttijden voor de afdeling chirurgie/heelkunde.

Alle ziekenhuizen houden bij hoe lang u moet wachten voor een afspraak: de wachttijd. Er zijn verschillende wachttijden. Bijvoorbeeld hoe lang u moet wachten voor een afspraak op de polikliniek. Maar ook hoe lang u moet wachten voor een behandeling of een onderzoek.

Actuele wachttijden op website Ziekenhuischeck

De meest actuele wachttijden van CWZ vindt u op de website van Ziekenhuischeck. Scroll op deze webpagina naar beneden. U ziet dan de gemiddelde wachttijden in kalenderdagen. Deze gegevens zijn direct afkomstig uit het Zorgbeeldportaal van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Toelichting termen

Wachttijd polikliniek
Het aantal dagen tussen het moment dat een patiënt een afspraak maakt voor de polikliniek tot het moment dat de patiënt terecht kan op de polikliniek.

Gemiddelde wachttijden

Op de site staan gemiddelde wachttijden in kalenderdagen vermeld. Afhankelijk van de behandelend specialist kunnen de tijden langer of korter zijn. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze wachtlijstgegevens.

Vervolg na eerste bezoek polikliniek

Uw specialist heeft u gezegd dat u geopereerd moet worden. Zodra er een operatiedatum bekend is, neemt de opname planning contact met u op. Dan wordt er met u een (telefonische)afspraak gemaakt bij een anesthesist en een intake verpleegkundige. Meer informatie hierover krijgt u op de polikliniek.

Vragen over wachttijden?

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. 

De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Wilt u een afspraak maken?

Ga dan naar de pagina Afspraak maken.