Wachttijden chirurgie/heelkunde

Hier vindt u de actuele wachttijden voor de afdeling chirurgie/heelkunde.

Actuele wachttijden chirurgie/heelkunde in kalenderdagen

Geactualiseerd 10 januari 2022

Het coronavirus heeft invloed op onze wachttijden. Het kan zijn dat de vermelde wachttijden hierdoor afwijken. 

Wachttijd polikliniek Aantal dagen
Hoofdgebouw CWZ: 42
- liesbreuk 42
- navelbreuk/littekenbreuk 42
- mammapoli regulier 2
- melanoom sneldiagnostiek 2
- perifeer arterieel vaatlijden ( etalagebenen, verminderde doorbloeding benen) 21
- galblaas 42
- proctoscopie, rectaal bloedverlies, aambeien 56
- flebologie, spataderen 26
- diabetische voet 21
CWZ Waalsprong, alleen traumatologie 28
CWZ Druten n.v.t.
Wachttijd na bezoek aan polikliniek Behandeling: wachttijd in dagen Diagnostiek: wachttijd in dagen
Aneurysma Aorta nb n.v.t.
Operatieve verwijdering borstkanker nb n.v.t.
Operatieve behandeling carotispathologie m.b.t. doorbloeding nb n.v.t.
Operatieve verwijdering kanker van de dikke darm nb n.v.t.
Operatieve behanding van slokdarmkanker nb n.v.t.
Operatieve behandeling van maagkanker nb n.v.t.
Operatieve behandeling van meniscus en/of knieklachten 42 n.v.t.
Carpaaltunnel syndroom 32 n.v.t.
Vaatchirurgische behandeling (open en/of transluminaal) i.v.m. PAOD nb n.v.t.
Sterilisatie man 100 n.v.t.
Behandeling spataderen (endovasculaire procedure) 15 n.v.t.
Operatieve behandeling spataderen 101 n.v.t.
Operatieve behandeling liesbreuk nb n.v.t.
Galblaasverwijdering nb n.v.t.
Operatieve verwijdering van (deel van) dikke darm nb n.v.t.
Ingrepen op behandelcentrum (BHC) nb n.v.t.
Behandeling aambeien (Banding) op BHC 50 n.v.t.

n.v.t. : niet van toepassing    nb : gegevens niet beschikbaar   

Toelichting termen

Wachttijd polikliniek
Het aantal dagen tussen het moment dat een patiënt een afspraak maakt voor de polikliniek tot het moment dat de patiënt terecht kan op de polikliniek.

Wachttijd behandeling
Het aantal dagen tussen het moment dat de patiënt van de behandelend arts de indicatie voor een medische behandeling krijgt tot het moment van opname of operatie.

Wachttijd diagnostiek
Het aantal dagen tussen het moment dat de patiënt van buiten de instelling een afspraak maakt voor het gebruik van een diagnostische techniek (bijvoorbeeld MRI) tot het moment van toepassing van de diagnostiek.

Gemiddelde wachttijden

Op de site staan gemiddelde wachttijden in kalenderdagen vermeld. Afhankelijk van de behandelend specialist kunnen de tijden langer of korter zijn. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze wachtlijstgegevens.

Wachttijden optellen

Bij een behandeling of bij diagnostiek moet u de wachttijd polikliniek optellen bij de wachttijd voor behandeling of diagnostiek. Als u van een ander ziekenhuis komt, moet u voor behandeling of diagnostiek eerst de polikliniek bezoeken.

Alles in één dag

Uw specialist heeft u gezegd dat u geopereerd moet worden. Na uw bezoek aan de specialist gaat u naar de afdeling Opname (B02).

Daar wordt samen met u de operatiedatum vastgesteld. Hierna kunt u direct door naar de poli anesthesiologie, voor de pre-operatieve screening. Als het nodig is, kunt u daarna ook meteen naar het verpleegkundig spreekuur. Houdt er rekening mee dat u ongeveer twee tot drie uur in het ziekenhuis bent.

Het voordeel is dat u niet apart naar het ziekenhuis hoeft te komen. Er kan wel sprake zijn van piekdrukte in de wachtkamer van de poli anesthesiologie. Dit komt omdat er op deze polikliniek minder gewerkt wordt op afspraak en meer via de zogenaamde inloop.

U kunt natuurlijk ook bij de afdeling Opname aangeven dat u een aparte afspraak wenst. De medewerksters van de afdeling Opname plannen dan, in overleg met u, een combinatie afspraak (poli anesthesiologie en verpleegkundig spreekuur) op een andere dag.

Vragen over wachttijden?

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. 

De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Wilt u een afspraak maken met de dokter?

Ga dan naar de pagina Afspraak maken.