VRE-bacterie

Vancomycine-resistente enterokokken behoren tot de groep van bijzonder resistente micro-organismen (bacteriën).

De bacteriën worden regelmatig gevonden bij gezonde personen buiten zorginstellingen (<2 procent) en in voedsel zoals vlees. Enterokokken zijn bacteriën die in het maag-darmstelsel van mensen en dieren voorkomen. Ze zijn weinig ziekmakend, in tegenstelling tot andere micro-organismen.

Gezien de verspreiding in de gezonde bevolking worden VRE ook regelmatig bij patiënten in het ziekenhuis gevonden.

Er wordt ook wel gesproken over resistente bacterie. Wat betekent dat?
Resistent betekent dat de bacterie moeilijker te behandelen is met gangbare antibiotica. In de ziekenhuisomgeving is de kans op verspreiding en besmetting verhoogd. Hier ontstaat immers een selectie van resistente bacteriën door gebruik van antibiotica. Bovendien is hier de afweer van de patiënt verstoord door onderliggend lijden of behandeling (bijvoorbeeld een operatiewond).

Is de VRE-bacterie gevaarlijk? Kan ik ziek worden van deze bacterie?
Nee, de bacterie zelf is weinig ziekmakend en dus niet gevaarlijk voor gezonde mensen. Enterokokken komen bij iedereen voor in de darm zonder dat je daar iets van merkt. Alleen bij ernstig zieke patiënten kunnen ze soms een ontsteking geven. Normaal gesproken kunnen we deze infecties goed behandelen met antibiotica. Bij de VRE-bacterie is dat ook mogelijk, alleen werkt het standaard antibioticum (vancomycine) niet. We hebben echter andere antibiotica in huis waarmee mogelijke infecties wel te behandelen zijn.

Hoe verspreidt de VRE-bacterie zich?
De bacterie verplaatst zich door direct contact of via voorwerpen zoals de toiletbril. De bacterie verplaatst zich niet door de lucht. Wij adviseren iedereen na toiletbezoek goed de handen te wassen.

Vormt VRE in de thuissituatie een probleem?
In de thuissituatie vormt VRE geen probleem. Wanneer u (mogelijk) drager bent van VRE en u thuiszorg of fysiotherapie krijgt, dan raden wij u wel aan deze zorgverleners te informeren. Dan kunnen zij maatregelen (zoals goede handhygiëne) nemen om eventuele besmetting van andere patiënten te voorkomen. U hoeft verder geen bijzondere maatregelen te treffen.

Als ik drager ben en een ernstig ziek gezinslid thuis heb, kan ik dit familielid dan besmetten en is dit gevaarlijk?
Ook bij ernstig zieke patiënten in de thuissituatie is VR-dragerschap geen probleem. Door goede handenhygiëne en door gebruik te maken van verschillende toiletten is het risico op overdracht wel te beperken.

Komt de bacterie ook voor in ziekenhuizen?
Dat kan. Besmettingen komen aan het licht door een actief opsporingsbeleid.

Toon meer

Klachten / symptomen VRE

Kun je VRE ergens aan herkennen? Bijvoorbeeld koorts of diarree?
Nee, een drager heeft sowieso geen klachten van de bacterie. Verder zijn er geen klachten die specifiek voor VRE zijn.

Ik heb diarree, komt dit door VRE?
Nee, de VRE-bacterie veroorzaakt geen diarreeklachten. Diarree kan veel verschillende oorzaken hebben. Diarree kan bijvoorbeeld ook veroorzaakt worden door medicijnen.