Giardiasis

Giardiasis is een onschuldige infectie van de dunne darm door de parasiet giardia lamblia.

Mensen die met de giardia lamblia parasiet zijn besmet hebben een soort eitjes (cysten) in hun ontlasting. Deze cysten kunnen weer andere mensen besmetten. Dit gebeurt bijvoorbeeld als iemand zijn handen niet goed wast na toiletbezoek en daarna eten klaarmaakt.

Een parasiet is een organisme dat een gastheer nodig heeft om te overleven.

Giardia lamblia komt overal ter wereld voor, ook in Nederland. Reizigers naar (ontwikkelings)landen met slechte toiletvoorzieningen en onzuiver drinkwater hebben het grootste risico om giardiasis te krijgen. In Nederland raken voornamelijk kinderen besmet. Kinderen kunnen elkaar op het kinderdagverblijf of op school besmetten. Dit gebeurt bijvoorbeeld via deurklinken of speelgoed.

U kunt u niet tegen giardiasis laten inenten. De ziekte gaat vaak vanzelf weer over. Gebeurt dat niet, dan krijgt u medicijnen.

Toon meer

Klachten / symptomen giardiasis

Giardiasis geeft lang niet altijd klachten. De meeste mensen hebben helemaal niet in de gaten dat ze de parasiet bij zich dragen. Als giardiasis klachten geeft, zijn dat vooral darmproblemen, zoals:

  • Diarree of papperige, stinkende ontlasting.
  • Gasvorming. Dit geeft klachten als winderigheid, een opgezette buik en boeren laten. Bij sommige mensen ruiken de boeren naar rotte eieren.
  • Buikpijn. De buikpijn kan zeurend zijn of juist hevig (kolieken) en zit vaak bovenin of in het midden van de buik.
  • Misselijkheid.
  • Slechte opname van voedingsstoffen. Dit kan gewichtsverlies veroorzaken. Dit komt maar weinig voor.

Waarom naar CWZ met giardiasis?

Op de polikliniek interne geneeskunde infectieziekten is veel ervaring met de diagnostiek en behandeling van giardia infecties. Vaak weten we al binnen enkele dagen of er sprake is van deze infectie en of behandeling noodzakelijk is. U bent bij ons in goede handen.