Jan Bertrams

Lid cliëntenraad

Ik ben sinds juni 2017 lid van de cliëntenraad van CWZ. Vanaf november 2018 mag ik de voorzittershamer hanteren van deze bevlogen club.

'Ik zet me in voor het versterken van de rol en de positie van de patiënt.'

Jan Bertrams

Even voorstellen

Ik krijg hier de kans mijn persoonlijke ervaringen als patiënt van CWZ te combineren met mijn professionele ervaring als hulpverlener. Met deze achtergrond kan ik me in de Cliëntenraad inzetten voor het versterken van de rol en de positie van de patiënt in CWZ.

Ik draag met enthousiasme en betrokkenheid bij aan de mogelijkheden van patiënten om zelf de regie te voeren over hun behandeling. Ik zet me in om partner van de patiënt te zijn en dat het patiëntperspectief een leidend thema wordt en blijft bij alle beleidsbeslissingen.

 

Werkervaring

  • Beroep uitoefenend sinds 2017
  • Werkzaam in CWZ sinds 2017

Lidmaatschappen

  • LVCS (Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching)