Transmuraal zorgpad diep veneuze trombose (DVT)

Huisartsen kunnen zich, als ze twijfelen of er sprake is van diepveneuze trombose bij een patiënt, laten ondersteunen door internisten van CWZ. Internist en vasculair geneeskundige Anne Esselink vertelt: ‘We hopen dat we patiënten hierdoor op gunstige tijden op de SEH krijgen en de zorg meer in de eerste lijn houden waar dat kan.’

In het kort

Waarom?

Voorheen werden patiënten bij een vermoeden van DVT meteen doorverwezen naar de SEH. Vaak bleek achteraf dat in 30-50% van de gevallen geen sprake was van trombose. Het gaat dan vaak om andere aandoeningen, zoals een verdikking van de kuit of een zweepslag. Bij vermoeden van diepveneuze trombose (DVT) verwijst de huisarts de patiënt niet meer rechtsreeks naar het ziekenhuis, maar beoordeelt de patiënt zelf. De patiënt krijgt op deze manier sneller een diagnose en kan door eigen huisarts worden behandeld. Huisarts Guido Adriaansens zegt: ‘we streven naar een dialoog tussen huisarts en medisch specialist om, als het verantwoord is, de patiënt in de eerste lijn te houden.’

Hoe? 

  • De huisarts voert controle uit bij de patiënt. Wanneer er een hoge verdenking is op een  DVT (hoge Well’s score of en een verhoogde d-dimeer), dan vraagt de huisarts een echo aan bij radiologie in CWZ. Dit is noodzakelijk om de diagnose te stellen.  Er wordt direct gestart met bloedverdunners, zodat het  voor de meeste patiënten mogelijk is de echo de volgende dag te verrichten Bepaalde categorieën patiënten worden wel direct door verwezen (bijv. zwangeren of patienten met een maligniteit)
  • Wanneer de echo is gedaan, stuurt de radioloog de patiënt weer terug naar de huisarts, als de huisarts heeft aangegeven de patiënt graag zelf te  willen behandelen. De huisarts vervolgt dan zelf de behandeling met de patiënt.
  • De huisarts heeft de mogelijkheid om door middel van een teleconsult, mail of telefonisch contact ondersteuning te krijgen van internisten van CWZ bij de vervolgbehandeling.

Wat verandert er voor de patiënt?

Doordat de huisarts nu zelf de diagnose kan stellen, hoeven deze patiënten geen bezoek meer te brengen aan de SEH en kunnen ze vaak verder behandeld worden door hun eigen huisarts. Dit is een stuk minder belastend voor de patiënt. Wanneer de huisarts aangeeft niet zelf te willen behandelen neemt de internist alsnog de zorg over van de huisarts.

Wie? 

Internisten CWZ en NEO huisartsenzorg.

Status?

Gestart.