Spreekuur specialist en huisarts

Huisarts en specialist die samen de patiënt zien. Zo bundelen ze de krachten en gaat het consult nét een stapje verder.

In het kort: gezamenlijke spreekuren huisarts - specialist

Waarom?
Medisch specialistische kennis integreren in consult bij de huisarts. Patiënt hoeft dan niet verwezen te worden naar ziekenhuis.

Hoe? 
Gezamenlijk spreekuur van medisch specialist met huisarts in huisartsenpraktijk. Frequentie is 1 keer per maand.

Wie?
CWZ longgeneeskunde, CWZ kindergeneeskunde, CWZ KNO, CWZ psychiatrie, CWZ geriatrie, CWZ interne geneeskunde, CWZ gynaecologie, Huisartspraktijken Oosterhout, Thermion, De Huisdokter, Het Weeshuis, Danielsplein, Lindeholt, St. Jacobslaan

Status?
Pilot.

Leren

‘Vanaf het begin is het een groot succes’, vertelt huisarts Tim Olde Hartman. Het consult is topzorg voor de patiënt. Wij en onze praktijkondersteuners leren veel van de vragen die de longarts stelt. Als de praktijkondersteuner 5 patiënten heeft gevonden die in aanmerking komen, wordt een spreekuur gepland. Na afloop nemen we nog wat andere dossiers door.’ Longarts Julius Janssen: ‘Niet alleen de patiënt is goed af. Voor mij is het intensieve contact met de huisartsen waardevol. Ik begrijp beter waar zij tegenaan lopen en waarom zij mensen doorsturen.’

Zorg in de eerste lijn houden

Vooralsnog is er geen financiering voor dit consult en betalen de huisartsen het zelf. ‘Wij vinden het belangrijk, dus regelen we het. Alle huisartsen uit de praktijk profiteren van deze samenwerking’, stelt Olde Hartman. ‘Inmiddels doen we ook een spreekuur samen met CWZ-psychiater Twan Belgers. En met internist-diabetoloog Marc Mol uit CWZ gaan we eveneens een spreekuur starten. Zo houden we de zorg zoveel mogelijk in de eerste lijn. Prettig voor de patiënt én goedkoper dan in het ziekenhuis. Het is zorginnovatie zoals de overheid graag ziet.