Juiste zorg op juiste plek

Samen met huisartsen, thuiszorg, verpleeghuizen en de INR Trombosedienst zorgen we dat mensen de juiste zorg op de juiste plek krijgen. Liefst dicht bij huis.

Zo dicht mogelijk bij huis

Thuis voelen mensen zich het prettigst. Wie niet zo ziek is, kan dan de dagelijkse dingen blijven doen. Zelf het eigen dagritme bepalen. En wie erg ziek is, wil in de eigen vertrouwde omgeving zijn, maar zich daar wel veilig voelen. Daarom zorgen we er samen voor dat dit kan en besparen we mensen de – soms loodzware - gang naar het ziekenhuis.

Als zorgverleners elkaar opzoeken, is veel mogelijk. Samen met huisartsen, thuiszorg, verpleeghuizen en trombosezorg hebben we al veel grenzen verlegd. Voor verschillende behandelingen en onderzoeken hoeven mensen niet naar CWZ te komen. Of ze kunnen eerder naar huis dankzij innovatieve zorgoplossingen en goede afspraken met andere zorgverleners in de regio.

Door goed te kijken wat de beste plek is voor zorg, bereiken we meerdere doelen:

  • Streven naar zorg dicht bij huis
  • Streven naar verbetering van de kwaliteit van zorg en van leven door versterking van de zorgketen
  • Streven naar beperking van de kosten in de zorg. Als behandeling of verblijf in een ziekenhuis niet nodig is, dan zoeken we andere oplossingen.

Hoe we dit organiseren

Samen met zorgpartners helpen we de patiënt en zijn omgeving om thuis beter om te gaan met de ziekte of aandoening. Met scholing en instructie en met goede onderlinge afspraken. Of met innovatieve voorzieningen en toepassingen. Soms zijn deze speciaal ontwikkeld, soms is het een verrassend eenvoudig gebruik van bestaande middelen. CWZ is echter altijd aanwezig. Soms in een centrale rol, soms op de achtergrond als vraagbaak of facilitator.

Transmurale zorg

Inmiddels hebben we samen met u veel innovatieve transmurale zorg gerealiseerd. Soms beslaan zij een heel zorgpad voor chronische aandoeningen. Een andere keer is het electieve traject geoptimaliseerd. Maar uitgangspunt is altijd om de juiste zorg op de juiste plek te organiseren.