Uitleg uitslag dysmorfe erytrocyten

In CWZ kan het onderzoek microscopisch urinesediment (dysmorfe erytrocyten) aangevraagd worden voor patiënten met onverklaarde hematurie, om onderscheid te kunnen maken tussen glomerulaire en niet-glomerulaire oorzaken van de hematurie.

Interpretatie uitslag

Aanwezigheid van voornamelijk monomorfe erytrocyten wijst in de richting van een urologische oorzaak. Aanwezigheid van dysmorfe erytrocyten en/of erytrocytencilinders wijst op glomerulaire hematurie (nerfrologische oorzaak).

Vaak is de oorzaak van glomerulaire hematurie onschuldig. Aangezien meestal geen onderscheid gemaakt kan worden tussen onschuldige en minder onschuldige vormen van glomerulaire hematurie, is controle noodzakelijk.

Bij glomerulaire hematurie is follow-up noodzakelijk, echter niet per definitie bij een specialist. Onder bepaalde condities (geen nierfunctiestoornissen/ geen proteïnurie/ geen hypertensie) kan controle plaatsvinden bij de huisarts.

Factoren die een indicatie vormen voor verwijzing naar een internist/nefroloog of kinderarts:

Als alternatief kunt u overleg voeren middels telenefrologie.

  • hypertensie
  • proteïnurie
  • gestoorde nierfunctie
  • doofheid in de familie.

Bij het gelijktijdig voorkomen van klachten bij de hematurie kan verwijzing naar een andere specialist geïndiceerd zijn.

Bij follow-up door de huisarts moeten ten minste 1x per jaar de onderstaande controles worden verricht:

  • bloeddruk
  • urine op eiwit
  • serum kreatinine.

Indien er proteïnurie, hypertensie of een gestoorde nierfunctie ontstaan tijdens de follow-up, is verwijzing naar een internist/nefroloog of kinderarts aangewezen.