Uitleg uitslag drugsscreening

In CWZ is het mogelijk om een screening in urine aan te vragen voor een aantal drugs of abuse (DOA). De drugs kunnen als complete screening, maar ook afzonderlijk van elkaar worden aangevraagd.

Interpretatie drugsscreening

Bij de interpretatie van drugsscreening in de urine is er sprake van een semi-kwantitatieve test die daarmee een hoge waarschijnlijkheid weergeeft. Daarnaast dient bij de interpretatie te worden gerealiseerd dat urine een afgeleid compartiment is (afhankelijk van o.a. metabolisme en vochtinname). Daarom wordt de uitslag gerapporteerd als positief (pos) of negatief (neg) voor de betreffende stoffen. Een uitslag is positief als er in het urinemonster meer stof is aangetoond dan de vermelde drempelwaarde.

Tevens wordt ter verificatie van het urinemonster kreatinine bepaald. Kreatinine < 2 mmol/L wijst op verdunning van het monster door de urine te verdunnen of veel water te drinken voor de urine bemonstering. Dit dient meegewogen te worden bij de interpretatie van de uitslag.

Deze uitslagen kunnen niet gebruikt worden om juridische consequenties aan te verbinden. Hiervoor dienen monsters te worden opgestuurd naar een forensisch laboratorium voor contra-expertise.

Bekijk info over interpretatie van uitslagen van screening op drugs (Zenya Kwaliteitsportaal).