Nader gebruik lichaamsmateriaal

Lichaamsmateriaal wordt afgenomen voor diagnostische doeleinden. Lichaamsmateriaal dat overblijft, kan voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt worden. Dit gebeurt op anonieme wijze. Er kan niet meer worden nagegaan van wie het materiaal afkomstig is.
Als u bezwaren heeft tegen het nader gebruik van uw lichaamsmateriaal, dan kunt u dat melden bij de afname.

Informed consent afname lichaamsmaterialen voor laboratorium diagnostiek

Alle lichaamsmaterialen die voor laboratoriumdiagnostiek worden afgenomen, behoeven ‘informed consent’ van u als patiënt. Dit betekent dat u geïnformeerd bent over de procedure en diagnostische doeleinden van het onderzoek. Wanneer een aanvraag voor diagnostiek (meestal bloed onderzoek) bij het laboratorium is gedaan en u bent bereid de gebruikelijke afnameprocedure te ondergaan, gaat de medewerker die de afname verricht er vanuit dat u door de aanvrager voldoende geïnformeerd bent en toestemt in het uitvoeren van het aangevraagde onderzoek.