Nader gebruik lichaamsmateriaal

Lichaamsmateriaal dat overblijft, kan voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt. Dit gebeurt anoniem.

Nader gebruik lichaamsmateriaal

Lichaamsmateriaal wordt afgenomen voor diagnostische doeleinden. Lichaamsmateriaal dat overblijft, kan voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt worden. Dit gebeurt op anonieme wijze. Er kan niet meer worden nagegaan van wie het materiaal afkomstig is. Als u bezwaren heeft tegen het nader gebruik van uw lichaamsmateriaal, dan kunt u dat melden wanneer het wordt afgenomen.

'Informed consent' afname lichaamsmaterialen voor diagnostiek

Voor alle lichaamsmaterialen die voor laboratoriumdiagnostiek worden afgenomen is het nodig dat er ‘informed consent’ is van de patiënt. Dit betekent dat u als patiënt geïnformeerd bent over de procedure en het doel van het onderzoek.

Wanneer u bijvoorbeeld bloed laat prikken, dan gaat de medewerker die het bloed afneemt er vanuit dat u door de aanvrager (uw arts) voldoende geïnformeerd bent en dat u toestemming heeft gegeven om het bloedonderzoek uit te laten voeren.