Nader gebruik lichaamsmateriaal

Lichaamsmateriaal wordt afgenomen voor diagnostische doeleinden. Lichaamsmateriaal dat overblijft, kan voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt worden. Dit gebeurt op anonieme wijze. Er kan niet meer worden nagegaan van wie het materiaal afkomstig is.
Als u bezwaren heeft tegen het nader gebruik van uw lichaamsmateriaal, dan kunt u dat melden bij de afname.