Doorbellijst laboratoriumuitslagen

Imke Munnix, klinische chemicus van CWZ Nijmegen (foto Bart Nijs)

Hier vindt u de doorbellijst van het Huisartsenlaboratorium Rivierenland Gelre (klinische chemie & klinische farmacie).

Doorbellijst chemie en hematologie

Extern

Bepaling Eenheid Ondergrens Bovengrens Wanneer?
Anorganische fosfaat mmol/l < 0,35
Calcium mmol/l < 1,50 > 3,25
Cortisol nmol/l < 30 m.u.v. dexamethasontest
CRP mg/l > 100**
D-dimeer mg/l >1**
Fibrinogeen g/l < 1
Glucose mmol/l < 3,0 > 25,0
>11,0 bij kinderen tot 18 jaar
Hemoglobine mmol/l < 4,5 > 12,5* *m.u.v. kinderen<1 jaar
Kalium mmol/l < 2,6 > 6,0
> 6,3 (dialyse patiënten)
Kreatinine µmol/l > 200** **huisarts/instelling patiënt en onbekend verleden
Leukocyten 109/l < 2** > 25**
Natrium mmol/l < 125 > 160
Neutrofielen 109/l ≤ 1**
PT/INR INR > 6,0 (ratio)
Totale bilirubine µmol/l > 260 (neonaten)
Trombocyten 109/l < 40
Troponine T ng/l > 50** **huisarts/instelling patiënt

** Externe uitslagen voor huisarts/instelling patiënt worden doorgebeld door de dienstdoende klinisch chemicus.

Doorbellijst geneesmiddelenbepalingen

Extern

Bepaling Eenheid Ondergrens Bovengrens
Carbamazepine mg/l > 12,0
Digoxine µg/l > 2,0
Fenytoïne mg/l > 20
Lithium mmol/l > 1,20
Paracetamol mg/l > 50
Theofylline mg/l > 20,0
Valproïnezuur mg/l > 120
Vancomycine mg/l <15 > 25

Medicijnspiegels worden doorgebeld aan de ziekenhuisapotheker.