Doorbellijst laboratoriumuitslagen

Hier vindt u de doorbellijst van het Huisartsenlaboratorium Rivierenland Gelre (klinische chemie & klinische farmacie).

Doorbellijst chemie en hematologie

Extern

Bepaling Eenheid Ondergrens Bovengrens Wanneer?
Anorganische fosfaat mmol/l < 0,35    
Calcium mmol/l < 1,50 > 3,25  
Cortisol nmol/l < 30   m.u.v. dexamethasontest
CRP mg/l   > 100**  
D-dimeer mg/l   >1**  
Fibrinogeen g/l < 1    
Glucose mmol/l < 3,0 > 25,0 >11,0 bij kinderen tot 18 jaar  
Hemoglobine mmol/l < 4,5 > 12,5* *m.u.v. kinderen
Kalium mmol/l < 2,6 > 6,0 > 6,3 (dialyse patiënten)  
Kreatinine µmol/l   > 200** **huisarts/instelling patiënt en onbekend verleden
Leukocyten 109/l < 2** > 25**  
Natrium mmol/l < 125 > 160  
Neutrofielen 109/l ≤ 1**    
PT/INR INR   > 6,0 (ratio)  
Totale bilirubine µmol/l   > 260 (neonaten)  
Trombocyten 109/l < 40    
Troponine T ng/l   > 50** **huisarts/instelling patiënt

** Externe uitslagen voor huisarts/instelling patiënt worden doorgebeld door de dienstdoende klinisch chemicus.

Doorbellijst geneesmiddelenbepalingen

Extern

Bepaling Eenheid Ondergrens Bovengrens
Carbamazepine mg/l   > 12,0
Digoxine µg/l   > 2,0
Fenytoïne mg/l   > 20
Lithium mmol/l   > 1,20
Paracetamol mg/l   > 50
Theofylline mg/l   > 20,0
Valproïnezuur mg/l   > 120
Vancomycine mg/l > 25

Medicijnspiegels worden doorgebeld aan de ziekenhuisapotheker.