Doorbellijst laboratoriumuitslagen klinische chemie

Hier vindt u de doorbellijst laboratoriumuitslagen van het klinische chemisch laboratorium van CWZ Nijmegen.

Doorbellijst chemie en hematologie

Bepaling Eenheid Ondergrens Bovengrens Wanneer?
Anorganische fosfaat mmol/l < 0,35
aPTT sec >100
Calcium mmol/l < 1,80 > 3,25
Cortisol nmol/l < 30 m.u.v. dexamethasontest
CRP mg/l > 100
D-dimeer mg/l >1
Eosinofielen 109/l >5
Fibrinogeen g/l < 1
Glucose mmol/l < 3,0 > 25,0 >11,0 bij kinderen tot 18 jaar
Hemoglobine mmol/l < 4,5* > 12,5* *m.u.v. kinderen
INR INR > 8,0 (ratio)
Kalium mmol/l < 2,6 > 6,0 > 6,3 (dialyse patiënten)
Koolmonoxide % >10
Kreatinine µmol/l > 200 Alleen bij een onbekend verleden
Leukocyten 109/l < 2 > 25
Methemoglobine >1,5
Natrium mmol/l < 125 > 160
Neutrofielen 109/l ≤ 1
PT sec > 45
Totale bilirubine µmol/l > 260 (neonaten)
Trombocyten 109/l < 40
Troponine T ng/l > 50

** Externe uitslagen voor huisarts/instelling patiënt worden doorgebeld door de dienstdoende klinisch chemicus.

Doorbellijst geneesmiddelenbepalingen

Bepaling Eenheid Ondergrens Bovengrens
Carbamazepine mg/l > 12,0
Digoxine µg/l > 2,0
Diphantoine mg/l > 20
Fenytoïne mg/l > 20
Gentamicine mg/l > 20
Lithium mmol/l > 1,20
Paracetamol mg/l > 50
Theofylline mg/l > 20,0
Valproïnezuur mg/l > 120
Vancomycine mg/l > 25

Medicijnspiegels worden doorgebeld aan de ziekenhuisapotheker.