Thuisprikken

Patiënten kunnen op medische indicatie ook thuis worden geprikt. Het gebruik van onze thuisprikservice is voorbehouden aan huisartspraktijken die hun lab diagnostiek voor > 80% bij het Huisartsenlaboratorium Rivierenland Gelre onderbrengen. Andere praktijken worden verzocht met hun eigen laboratorium hierover afspraken te maken.

Zorgdomein wijziging thuisprikken

Per 1 november wordt het orderen van thuisprikken zo ingericht dat u alléén op de dagen dat wij in het postcodegebied van de patiënt route rijden, kunt orderen (conform eerdere werkafspraken). Dit zijn minimaal 2 dagen per week. Indien de patiënt nuchter geprikt dient te worden dan bij voorkeur de afname plannen op de 1e voorkeursdag. Voor alle overige afnames kunt u gebruik maken voor de 2e voorkeursdag. Indien de bloedafname op een andere dag maar binnen 24-48 uur afgenomen dient te worden, dan kunt u dit, net als nu, telefonisch overleggen met één van onze medewerkers via 024-365 7113. In geval van een spoedafname op dezelfde dag (binnen 24 uur) dan dient u, net als nu, de aanvraag met indicatie te overleggen met dienstdoende klinisch chemicus via 024-365 8670.

Waarom deze wijziging?

Sinds twee jaar verloopt het orderen van thuisprikken via ZorgDomein. Hierbij moet u zelf rekening houden met de dagen waarop wij in de een bepaalde regio route rijden. Voor verwijzers is het echter onvoldoende inzichtelijk op welke dagen of postcodegebieden de reguliere bloedafnames plaatsvinden. Hierdoor wordt er ook op dagen georderd die buiten het logistieke proces vallen, wat maakt dat de spoedorders moeilijker te plannen zijn. Met deze wijziging in ZorgDomein wordt dit voorkomen.

Wie komen er in aanmerking voor thuisprikken?

Patiënten die ernstig ziek en/of bedlegerig zijn of waarbij het onmogelijk is wegens de ziekte met of zonder begeleiding de dichtstbijzijnde afnamepost te bezoeken.

Meer informatie en contact

Heeft u nog vragen over thuisprikken? Neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer 024-365 7113.