Prikposten

Wijzigingen door corona

Vanwege het coronavirus zijn er 2 soorten prikposten: een reguliere prikpost en gecombineerde prikposten.

  • De reguliere prikpost is de post waar de patiënt terecht kan indien er géén sprake is van corona gerelateerde klachten. Het betreft onze reguliere prikposten die momenteel veelal aangepaste tijden hebben. De actuele tijden zijn te vinden op de website van de prikposten.
  • De gecombineerde prikposten zijn prikposten waarbij een triagist aan de deur de patiënten uitvraagt naar mogelijke klachten. Heeft een patiënt corona gerelateerde klachten dan krijgt deze patiënt een mondmasker op en mag in de wachtkamer plaatsnemen. Uiteraard geldt hier ook de 1,5 meter afstand regel. Om de lange wachtrijen zoveel mogelijk te voorkomen zijn er twee gecombineerde prikposten. Een voor de poli-patiënten van het CWZ en een voor de huisarts-patiënten (en andere 1e lijns-aanvragers). Patiënten van de trombosedienst mogen zelf kiezen bij welke van deze twee gecombineerde prikposten ze zich melden. Deze prikposten zijn:
    • Bloedafname B82 (t.b.v. de poli-patiënten), via hoofdingang CWZ, geopend maandag tot en met vrijdag van 8.00-17.00.
    • Bloedafname poli Jonkerbosch (t.b.v. de huisarts-patiënten), via Burgemeester Daleslaan 27, 6532 CL Nijmegen. Let op: poli is niet in het ziekenhuis, naar routebeschrijving. Geopend maandag tot en met vrijdag van 8.00-17.00.

      Voor de thuisprikroutes geldt: voor patiënten met corona gerelateerde klachten worden er speciaal corona-routes gereden. Deze worden uitsluitend op aanvraag van de desbetreffende aanvrager ingepland.

Prikpost vinden

U kunt een prikpost van CWZ / INR Trombosedienst vinden op 2 manieren:

Voor informatie over bloedafname:

Let op: op feestdagen zijn de prikposten in het CWZ gebouw gesloten

Er zijn momenteel geen prikposten om weer te geven.prikpost gevonden

prikposten gevonden