Zwangerschapszorg in de regio Nijmegen

09 februari 2024
Verloskundige in eerste lijn onderzoekt buik zwangere

Samenwerken aan een gezonde start voor ieder gezin         
 

De zwangerschapszorg in de regio Nijmegen, inclusief gemeenten Heumen Berg en Dal, Wijchen, Beuningen, Druten, West Maas & Waal en Grave wordt verzorgd door de verschillende verloskundigenpraktijken in de regio. De verloskundigen werken samen in een samenwerkingsverband (VSV Samen) met de beide ziekenhuizen, CWZ en Radboudumc, GGD Gelderland Zuid en Kraamzorg Zuid Gelderland. Samen leggen zij de basis voor een gezonde start voor gezinnen in onze regio. Het zorgsysteem is ontworpen om ervoor te zorgen dat elke zwangere vrouw de juiste aandacht en zorg krijgt gedurende deze bijzondere periode.

Eerste stappen met verloskundigen

Elke zwangere vrouw start tijdens haar zwangerschap bij de verloskundige. Deze professionals zijn gespecialiseerd in het bieden van persoonlijke zorg en het selecteren tussen fysiologie en pathologie. De verloskundigen in onze regio voeren niet alleen een uitgebreide intake uit, maar bieden ook termijnecho's om de uitgerekende datum te bepalen en inzicht te krijgen in de gezondheid van moeder en kind. Op basis van de verzamelde informatie beoordelen zij de risico's en besluiten zij of er aanvullende controles of zorg in het ziekenhuis nodig zijn. Deze gerichte aanpak zorgt ervoor dat vrouwen met specifieke behoeften de juiste medische aandacht krijgen.

Samenwerking tussen verloskundigen en gynaecologen

Bij deze risicoselectie is er een nauwe samenwerking tussen de verloskundigen en gynaecologen. Elke twee weken is er een intakebespreking tussen verloskundigen en gynaecologen van CWZ en Radboudumc. Deze samenwerking waarborgt een naadloze overgang tussen eerstelijns- en tweedelijnszorg en geeft een goede afstemming van de zorg rondom de zwangere.

Diagnostiek door middel van echoscopie

Naast het bieden van zwangerschapszorg bieden verloskundigen ook diagnostiek in de zwangerschap. Tijdens de zwangerschap worden er bij verschillende termijnen echo’s verricht. Deze echo-onderzoeken worden aangeboden door verloskundigen; het uitsluiten van een buitenbaarmoederlijke zwangerschap, het vaststellen van een intacte zwangerschap of bij vaginaal bloedverlies. Veel zorgvragen komen direct van de zwangere, maar huisartsen kunnen ook zwangeren verwijzen voor deze onderzoeken.

Verloskundig Centrum Nijmegen

De verloskundigen werken samen in een coöperatie (Coöperatieve Verloskundigen Nijmegen), waarbij zij eigenaar zijn van een cursuscentrum voor aanstaande ouders en een echocentrum. Door gezamenlijk te investeren in apparatuur en scholing kunnen zij de kwaliteit hoog houden.

Echocentrum

Het Verloskundig Centrum Nijmegen (VCN) is hét expertisecentrum voor echoscopie in de regio. In dit echocentrum wordt echoscopie voor zwangeren, anticonceptiezorg en gynaecologische echoscopie verzorgt. Voor alle zwangeren in de regio wordt hier de screening verricht bij 13 en 20 weken zwangerschapsduur. Tijdens de 13e week van de zwangerschap kan een zogenaamde Eerste Trimester Structureel Echoscopisch Onderzoek (ETSEO) worden uitgevoerd. Deze echo meet o.a. de dikte van de nekplooi van de foetus en kan helpen bij het beoordelen van het risico op bepaalde genetische afwijkingen, zoals het syndroom van Down.

20-weken echo

Deze echo, ook wel het Tweede Trimester Structureel Echoscopisch Onderzoek (TTSEO) genoemd, is een uitgebreide echo waarbij de organen en structuren van de foetus grondig worden bekeken. Hiermee kunnen eventuele afwijkingen of complicaties worden opgespoord. Ook hierin hebben de verloskundigen, CWZ en Radboudumc een nauwe samenwerking. Het Verloskundig Centrum Nijmegen voert deze screening van zwangeren uit voor de gehele regio, ook voor de zwangeren die onder controle zijn bij de gynaecologen van CWZ. Bij een vermoeden op een afwijking wordt de zwangere verwezen naar het derdelijns centrum in de regio, in onze regio is dat de prenatale diagnostiek van het Radboudumc.

Samenwerking essentieel

Samenwerking is essentieel in de gezondheidszorg, vooral bij geboortezorg, waar verschillende professionals betrokken zijn bij de zorg voor moeders en baby's. Door de zorg goed te coördineren, elke zwangere multidisciplinair te benaderen en kennis uit te wisselen wordt er gezamenlijk gezorgd voor een goede en gezonde start voor ieder gezin.

Meer informatie

Op de foto: verloskundige Rianne Aalbers-Dinnessen, lid van de Coöperatie Verloskundigen Nijmegen