Joost Engel

RM20181112 bestuur vrienden van cwz

Joost Engel

Algemeen lid Vrienden van CWZ

'Mijn rol binnen het nieuwe bestuur is algemeen lid. Sinds 1994 ben ik werkzaam als KNO-arts in CWZ. Naast patiëntenzorg houd ik mij bezig met opleiding, wetenschap en bestuur (Medisch Specialistisch Bedrijf). In mijn vrije tijd ben ik fanatiek golfer en actief als voorzitter van de golfclub ‘Het Rijk van Nijmegen’.

De stichting Vrienden van CWZ vervult een essentiële rol in het genereren en besteden van middelen/ gelden van derden. Een goede, professionele organisatie staat borg voor continuïteit van deze ideële doelstelling. Ik ontving een e-mail met een verzoek van de stichting of medisch specialisten wilden participeren in het nieuwe bestuur. Ik ben ervan overtuigd dat de medisch specialist niet alleen medisch inhoudelijk, maar ook organisatorisch een rol kan vervullen in en buiten het ziekenhuis. Lidmaatschap van diverse Nijmeegse organisaties, zowel professioneel als maatschappelijk, kunnen daarbij helpen.

'De stichting Vrienden van CWZ vervult een essentiële rol in het genereren en besteden van middelen/gelden van derden.'

Als bestuurslid hoop ik een inspirerende en verbindende rol te kunnen spelen. Meer bekendheid van de stichting bij zowel professionals binnen CWZ, als ook daarbuiten bij diverse maatschappelijk, professionele instellingen en particulieren. Meer bekendheid zal leiden tot meer middelen, en derhalve tot meer welzijn van de patiënt in CWZ.'

Terug naar het overzicht bestuur.