Elianne Snoeren

Mijn rol binnen het nieuwe bestuur is penningmeester. Als huisarts in het centrum van Nijmegen ben ik al jaren nauw betrokken bij CWZ.

Ik maak dagelijks mee hoe belangrijk het voor patiënten is om zich veilig en geborgen te voelen op vaak moeilijke en spannende momenten in hun leven, in een omgeving die zo anders is dan thuis. Dat er persoonlijke aandacht voor hen is, met oog en oor voor hun zorgen en angsten. Omdat dat – naast goede medisch-specialistische zorg – óók bijdraagt aan het welzijn van patiënten en hun naasten.

'Ik maak dagelijks mee hoe belangrijk het voor patiënten is om zich veilig en geborgen te voelen op vaak moeilijke en spannende momenten in hun leven, in een omgeving die zo anders is dan thuis.'

Voordat ik huisarts werd heb ik een aantal jaren als tropenarts in Tanzania gewerkt. Door donaties van vrienden konden we daar kleurrijke muurschilderingen laten maken op de kinderafdeling. Die brachten wat vrolijkheid in een omgeving waar maar al te vaak pijn en verdriet de boventoon voerde. Zodat kinderen en hun ouders zich misschien iets meer op hun gemak konden voelen. Ik ben er van overtuigd dat zoiets helend werkt.

In ons welvarende Nederland hoop ik met Vrienden van CWZ een bijdrage te kunnen leveren door projecten te realiseren die op vergelijkbare wijze net wat extra’s kunnen betekenen. Als penningmeester zal ik belast zijn met het beheren van alle welkome donaties, klein én groot. Daar zet ik me graag voor in.'

Terug naar het overzicht bestuur