Bastin, F.H.

Frank Bastin

Klinisch fysicus

investeringbeleid Medische apparatuur, Stralingshygiëne, Laserveiligheid

CV

Opleiding: Doctoraalexamen, Natuurkunde, afstudeerrichting Medische Fysica, Rijks Universiteit Utrecht, oktober 1993
Opleiding (sub)specialisme: Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF)
  Maxima Medisch Centrum Veldhoven
  Registratie klinisch fysicus vanaf 01-10-1998 (NVKF-register)
  Stralingskundige, Niveau 3, mei 1999
  Registratie coördinerend stralingsdeskundige, wettelijk register vanaf 01-01-2015 (ANVS-register)
Geboortedatum: 06-04-1968
Beroep uitoefenend sinds: 01-10-1998
Werkzaam in CWZ sinds: 01-11-2005
Werkervaring: Maaslandziekenhuis Sittard, november 1998 – oktober 2005
Lidmaatschappen: Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica
  Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne
   

De klinisch fysicus is op onderstaande gebieden actief:

Investeringen in medische apparatuur
De klinisch fysicus heeft een adviserende rol bij de totstandkoming van het investeringsbeleid van het ziekenhuis en is betrokken bij de selectie en aanschaf van nieuwe medische apparatuur. Hiervoor volgt hij onder andere innovaties op medisch-technologisch gebied en bekijkt hiervan de toepassingsmogelijkheden binnen het CWZ.

Kwaliteit en veiligheid
Daarnaast houdt de klinisch fysicus zich bezig met een (veilige) inzet van medische apparatuur en technologie binnen het ziekenhuis. Zo is hij nauw betrokken bij de kwaliteitsborging, veiligheid, acceptatie en ingebruikname van medische apparatuur. Als coördinerend stralingsdeskundige is de klinisch fysicus het aanspreekpunt binnen het ziekenhuis voor een veilig en verantwoord gebruik van röntgenstraling en radioactieve stoffen. Zowel voor de patiënt als de medewerker in het CWZ. Ook heeft hij de rol van laserveiligheidscoördinator ten behoeve van een veilig gebruik van medische laserapparatuur voor patiënt, personeel en omgeving.

BIG-registratie

Alle zorgverleners van CWZ zijn geregistreerd volgens de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Heeft u vragen over de BIG registratie, stel deze dan aan uw zorgverlener, of kijk op de website van het BIG-register.