Lopende onderzoeken longziekten

ANDHI AIP

Eosinofielen zijn witte bloedcellen die bijdragen aan symptomen van astma zoals pijn op de borst, kortademigheid, piepende ademhaling en hoesten. We weten al dat het onderzoeksmiddel helpt om het signaal (een eiwit op de eosinofielen genaamd interleukine-5-receptor) stop te zetten  en hiermee worden eosinofielen  geremd.

Studiemedicatie
In dit onderzoek wordt het geneesmiddel Benralizumab 30mgr sc (injectie onderhuids) onderzocht. Het doel van dit onderzoek is uit te zoeken hoe veilig en werkzaam het nieuwe middel Benralizumab is voor de behandeling van ernstig ongecontroleerd astma. In het onderzoek wordt onderzocht of het onderzoeksmiddel kan helpen om opflakkeringen van astma te laten afnemen en ook de gezondheid van de longen en de kwaliteit van leven te verbeteren.

Deelname
Studie is gesloten voor deelname.

MonitAir

MonitAir bestaat uit een programma voor op een smartphone (app) en drie losse meters. Het gaat om een thermometer die uw lichaamstemperatuur meet door het op uw voorhoofd te richten. In een andere meter moet u zo krachtig mogelijk uitblazen. De uitkomst van deze test zegt iets over hoe goed uw longen werken. De derde meter zet u op uw vinger waardoor de hoeveel zuurstof in uw bloed bepaald wordt. Deze metingen zijn allemaal eenvoudig en snel te doen. In het programma op uw telefoon vult u de gegevens van de drie metingen in en beantwoordt u enkele vragen. Het programma berekent vervolgens uw kans op een longaanval en geeft u adviezen over wat u zou kunnen doen om dat te voorkomen.

Doel
Het doel van MonitAir is om de ernst van longaanvallen te beperken. We hopen dat daarmee ook de tevredenheid over de zorg die wij u bieden en uw kwaliteit van leven vergroten. Ziekenhuisopnames zijn kostbaar, dus door het voorkomen van longaanvallen worden ook zorgkosten bespaard.

Deelname
MonitAir is gemaakt voor mensen met COPD die last hebben van longaanvallen.

COLD studie

De laatste jaren is er een alternatieve manier beschikbaar gekomen om een stukje longweefsel te verkrijgen. Dit is een procedure waarbij tijdens een kijkonderzoek van de long (bronchoscopie) een stukje long bevroren en weggenomen wordt (vriesbiopt). Dit is een proceduredagbehandeling of met een overnachting wordt uitgevoerd. Gedurende het onderzoekt wordt u in slaap gebracht. Bij patiënten die een dergelijke “vriesbiopt” procedure ondergaan hebben, blijkt dit in ongeveer 3 van de 4 patiënten uitsluitsel te bieden over de oorzaak van de longafwijkingen.

Beide manieren van de diagnose stellen zijn onderzocht, en zijn effectief. Met dit onderzoek willen we de longoperatie vergelijken met een strategie waarbij er eerst een vriesbiopt wordt genomen, en alleen als deze geen diagnose oplevert er alsnog een longoperatie uitgevoerd word. We zullen specifiek kijken naar de verschillende complicaties die kunnen optreden, en of de vriesbiopt techniek minder belastend is voor patiënten.

Doel
Met dit onderzoek willen we de longoperatie vergelijken met een strategie waarbij er eerst een vriesbiopt wordt genomen, en alleen als deze geen diagnose oplevert er alsnog een longoperatie uitgevoerd word. We zullen specifiek kijken naar de verschillende complicaties die kunnen optreden, en of de vriesbiopt techniek minder belastend is voor patiënten.

Deelname
Patiënten die een longoperatie zullen ondergaan en binnen de inclusie criteria vallen zullen worden benaderd door de longarts voor deelname aan dit onderzoek.

NOVELTY

Astma en COPD zijn aandoeningen die geassocieerd worden met ernstige beperking en risico op verslechtering van de gezondheid. Bij beide aandoeningen is er een groot verschil in respons op de medicatie. Astma en COPD zijn van oudsher als twee afzonderlijke aandoeningen beschouwd. Sinds kort wordt er echter ook gekeken naar patiënten met overlappende kenmerken van astma en COPD.

Doel
Het doel van dit onderzoek is het beschrijven van individuele kenmerken, behandelingspatronen en de impact van astma of COPD op de individuele proefpersoon in een bepaalde periode. In het onderzoek verzamelen we informatie die kan helpen om meer inzicht te krijgen in de biologische processen die leiden tot astma en/of COPD. Dit zal wetenschappers helpen om persoonlijke behandelingen voor deze aandoeningen te ontwikkelen.

Deelname
Studie is gesloten voor deelname.

ERS ICE database

Het ICE-databaseproject is bedoeld om 's werelds grootste, prospectief verzamelde database met klinische gegevens te verzamelen informatie met betrekking tot patiënten met pleurale effusies. Voortbouwend op gevestigde relaties, zal dit project internationale longartsen samenbrengen om een onschatbare hulpbron te creëren die beide zal worden gebruikt pleuraal onderzoek en de klinische praktijk wereldwijd. De eerste fase van het project vindt plaats gedurende drie jaar.

VKA studie

De longen, bloedvaten en huid bestaan voor een groot deel uit elastische vezels. Gedurende het leven is er bij iedereen afbraak van deze vezels. Bij gezonde mensen is er een lichte afbraak en bij mensen met de longziekte COPD is de afbraak verhoogd. De snelheid van afbraak kan worden gemeten door de bepaling van een bepaalde stof in het bloed (‘desmosine’). Deze stof wordt bij iedereen in het bloed gevonden, maar de hoogte verschilt per persoon.

In eerdere wetenschappelijk onderzoek zijn aanwijzingen gevonden dat vitamine K de elastische vezels beschermt tegen afbraak. We verwachten dus dat personen met een hoog vitamine K gehalte in het lichaam een lagere afbraak van elastische vezels hebben dan personen met een laag vitamine K gehalte. Elastische vezels zijn o.a. van belang voor het goed functioneren van de longen en bloedvaten. De bloedverdunners acenocoumarol en fenprocoumon remmen vitamine K, waardoor het totale vitamine K gehalte in het lichaam lager wordt. Wanneer een patiënt stopt met deze bloedverdunners, neemt het vitamine K gehalte weer toe. We willen graag onderzoeken of het stoppen van bloedverdunners ook leidt tot een lagere afbraaksnelheid van elastische vezels. Dit is nog nooit eerder onderzocht. Het maakt hierbij niet uit of de patiënt een longziekte (zoals COPD) heeft of niet.

Deelname
Deelnemers aan dit onderzoek zijn patiënten die gaan stoppen met de bloedverdunnende medicijnen (acenocoumarol of fenprocoumon) van de trombosedienst. Deze patiënten stoppen helemaal met de bloedverdunners of stappen over naar andere bloedverdunners.

DES 2 studie

Met dit onderzoek wordt onderzocht of er een verband bestaat tussen de hoogte van een bloedwaarde (desmosine) en de mate van emfyseemvorming op CT-scan. Tevens wordt onderzocht of er een verband bestaat tussen de hoogte van desmosine en de mate van verkalking in de bloedvaten. Desmosine is een stofje dat in het bloed gemeten kan worden. Hoe sneller elasticiteit in longen, bloedvaten en huid verloren gaat des te meer desmosine we in het bloed kunnen meten.

Deelname
Deelnemers aan dit onderzoek zijn wilsbekwame patiënten met COPD in de leeftijd van 18-75 jaar. Patiënten die geïncludeerd worden in dit onderzoek zijn 1 dagdeel in het ziekenhuis voor studie gerelateerde onderzoeken.

.