Zoeken

3395 resultaten voor "mijn cwz" gevonden
Folders

CWZ Thuis –neusbijholteontsteking Zorg op afstand en toch dichtbij B614, november 2023 Zorg op afstand en toch dichtbij CWZ Thuis –neusbijholteontsteking CWZ Thuis monitoring app CWZ Thuis – neusbijho [...] gepland. Starten met thuismonitoring Is uw mailadres bekend bij CWZ? Dan ontvangt u daarop een mail. In de mail staat ...

Folders

Plattegronden hoofdgebouw CWZ CWZ cluster Klant & Strategie 09-11-2023 (A304) 2 Overzicht afdelingen hoofdgebouw CWZ poliklinieken, onderzoek en behandeling anesthesiologie B02 bloedafname B82 cardiologie [...] cardiologie B18 chirurgie-heelkunde B58 CT-scan B50 dermatologie (CWZ Polikliniek Jonkerbosch) P03 diabetes advies ...

Folders

bezoektijden; Parkeren; Informatiefolders; Bewegwijzering in CWZ. 6.2 Digitalisering Digitalisering staat al geruime tijd op de agenda van CWZ. CWZ is vooruitstrevend op het gebied van zorg apps en thuismonitoring [...] Hele CR Werkbezoeken bij afdelingen binnen CWZ 18 7. Contactinformatie cliëntenraad Postadres ...

Folders

d van CWZ werkt dan kunt u terecht op de website van CWZ: https://www.cwz.nl/over- cwz/samenwerking/clientenraad/ Of u kunt contact met ons opnemen door een mail te sturen naar: cliëntenraad@cwz.nl Jaarverslag [...] zetten zodat CWZ ook weer een belangrijke rol kan spelen in de Santeon stuurgroep Partner van de patiënt. Jan ...

Folders

alle leden met een dienstbetrekking bij het CWZ, inclusief de voorzitter, van de raad van bestuur van het CWZ. Raad van toezicht: raad van toezicht van het CWZ; Kosten: de door of voor een bestuurslid in [...] van de middelen van het CWZ. Onkosten mogen niet (reeds) op een andere wijze zijn vergoed of betaald buiten het CWZ ...

Folders

Categorie kosten: Totaal 2023 Vaste onkostenvergoedingen: 6.336 Andere onkostenvergoedingen: - Binnenlandse reiskosten: 2.567 Buitenlandse reiskosten: 1.608 Opleidingskosten: 19.074 Representatiekoste

Folders

terug te vinden op onze website www.cwz.nl. 11. In Nederland bestaat er een wettelijke identificatieplicht voor patiënten in ziekenhuizen. Tijdens uw bezoek in het CWZ moet u zich op verzoek van het ziekenhuis [...] 141211 Algemene CWZ betalingsvoorwaarden 2014 def Algemene betalingsvoorwaarden Van de Stichting Nijmeegs ...

Folders

Folders

Cardiologie CWZ Huisartsen Ambulance- medewerkers In verband met een beperkt aantal plaatsen, graag opgeven via: ketenzorgcardiologie@cwz.nl Maandag 27 Maart 2017 19:00 - 22:00 Locatie: CWZ Weg door Jonkerbos [...] Auditorium “De dotter gaat live, dottert u mee?” Graag biedt het CWZ u de unieke mogelijkheid om mee te kijken ...

Folders

van het C.W.Z. is vrijgesteld van vennootschapsbelasting op basis van een wettelijke regeling. Die regeling is neergelegd in art. 2, lid 1 letter e van de Wet Vpb. Stichting Vrienden van het C.W.Z. te Nijmegen [...] Enkelvoudig BV (U4T).rep STICHTING VRIENDEN VAN HET C.W.Z. TE NIJMEGEN Rapport inzake jaarstukken 2016 ...

Folders

bij de politie CWZ Waalsprong is een rookvrij ziekenhuis; ook alcohol en drugs zijn niet toegestaan Contact Gratis WiFi CWZ Gast CWZ Waalsprong Carbatinastraat 3 6515 GM Nijmegen www.cwz.nl www.gezondh [...] OPEN HUIS CWZ / GC Waalsprong Programmaboekje zaterdag 26 oktober Van harte welkom bij het Open Huis van CWZ ...

Folders

de SMR’s is beschreven in paragraaf 4.4 van dit rapport. 10 HSMR-rapport 2018-2020 | CWZ HSMR-rapport 2018-2020 | CWZ 11 2 Achtergrond HSMR 2.1 WAT IS DE HSMR? De Hospital Standardised Mortality Ratio (HSMR) [...] 399 84 (75 - 93) 2018-2020 50 464 1 125 1 313 86 (81 - 91) 38 HSMR-rapport 2018-2020 | CWZ HSMR-rapport ...

Folders

Print

Folders

Print

Folders

Print

Folders

Print

Folders

Folders

Standaardprijslijst 2021 - Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Pagina 1 Standaard prijslijst zorgproducten vanaf 1 januari 2021 Prijzen geldig voor zorgproducten geopend vanaf 1 januari 2021* * De ingangsd

Folders

https://www.cwz.nl/over-cwz/nieuws/item/hoe-trotseert-de-oogkliniek-cwz-de-grote-drukte/ https://www.cwz.nl/over-cwz/nieuws/item/hoe-trotseert-de-oogkliniek-cwz-de-grote-drukte/ https://www.cwz.nl/over-cwz/nie [...] https://www.cwz.nl/over-cwz/kwaliteit-en-veiligheid/vragenlijsten-proms/ https://www.cwz.nl/over-cwz/nieuws/i ...

Folders

Vrienden van CWZ opnemen via de onderstaande gegevens. Vrienden van CWZ: vrienden@cwz.nl Functionaris Gegevensbescherming: informatieveiligheid@cwz.nl Vestigingsadres Stichting Vrienden van CWZ T.a.v. projectteam [...] projectteam Vrienden van CWZ J1.09 Weg door Jonkerbos 100, 6532 SZ Nijmegen Inschrijvingsnummer K.V.K. ...