Zoeken

1228 resultaten voor "mijn cwz" gevonden
Folders

Folders

terug te vinden op onze website www.cwz.nl. 11. In Nederland bestaat er een wettelijke identificatieplicht voor patiënten in ziekenhuizen. Tijdens uw bezoek in het CWZ moet u zich op verzoek van het ziekenhuis [...] 141211 Algemene CWZ betalingsvoorwaarden 2014 def Algemene betalingsvoorwaarden Van de Stichting Nijmeegs ...

Folders

van toestemming voor de uitvoer van onderzoek in het CWZ. De documenten kunt u digitaal indienen bij het Wetenschapsbureau (wetenschapsbureau@cwz.nl) t.b.v. de lokale toetsingscommissie (LTC). Is het [...] Stroomschema toestemming onderzoek versie januari 2014 versie cwz.nl Toestemming voor de uitvoer van onderzoek ...

Folders

Folders

Kamer van Koophandel onder nummer 41055664, hierna aangegeven als CWZ. Voor CWZ is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. CWZ respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke [...] gemaakt op de website van CWZ. In de toekomst kan CWZ uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die ...

Folders

Folders

door Jonkerbos CWZ polikliniek Jonkerbosch CWZ hoofd- gebouw kantorencomplex Jonkerbosch Spoedplein terrein stadion de Goffert Sanadome W eg d oo r J on ke rb os CWZ is rookvrij Adres CWZ Hoofdgebouw Weg [...] Jonkerbos 100 6532 SZ Nijmegen Adres Polikliniek Jonkerbosch Burgemeester Daleslaan 27 6532 CL Nijmegen CWZ is een ...

Folders

onze kunstbeeldbank op www.cwz.nl. Heeft u verder nog vragen, dan is de kunstcommissie van CWZ te bereiken via kunstcommissie@cwz.nl. A 34 Kunst- & architectuurroute CWZ CWZ Weg door Jonkerbos 100 6532 [...] oute CWZ Een route langs de aangekochte kunstwerken en de nieuwe architectuur van CWZ 07 -1 2- 20 15 2 3 Kunst- & ...

Folders

Competentie verklaring pathologie CWZ concept Competentie verklaring Pathologie Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Ondergetekende, de medisch manager van de afdeling Pathologie van het Canisius Wilhelmina [...] Algemene Visitatiecommissie pathologen van de Nederlandse Vereniging voor Pathologen (NVVP). - Het CWZ handelt volgens ...

Folders

2013 JR CWZ.pdf ! "!#$ %&'( ) ( ** + ! ! " #$ % &' ( ( ) " % ( !* + ! * * % ! " ) " & + , & - ) . , / 0 (' -.* 1( '' ( &! ( ! (! !2 * ' ' ( ! ! /0 ( "&&1(( ,1 '122 /00 ** + 3 *+ 3 4 0 0 0 0 - 5$ % #$ 6

Folders

Resultaten INLEIDING Algemene gegevens De stichting Vrienden van het CWZ werd bij notariële akte op 11 december 1987 opgericht voor onbepaalde tijd. Zij heeft haar zetel in de Gemeente Nijmegen. De stichting [...] bestemmingsreserve " nog te bestemmen " ) Kortlopende schulden 31.12.2012 31.12.2011 Rekening Courant CWZ ...

Folders

Folders

Folders

telefoon: 024 3657831 bereikbaar van maandag t/m donderdag a.zegers@cwz.nl website: www.cwz.nl/ cliëntenraad mailto:a.zegers@cwz.nl http://www.cwz.nl/ 21 10. WMCZ [...] systeem. Doelgroep CWZ gebruikers en patiënten CWZ Aandachtsgebied van: FM en CP Activiteiten Tijdpad: 1. Voortgang implementatie EPD HiX 2018 2. Uitrol en ...

Folders

Folders

© P at ië nt en fe de ra tie N ed er la nd Initiatief van:

Folders

Privacy statement CWZ-panel Versiedatum: 16 mei 2019 Als u aan het CWZ-panel deelneemt, is uw privacy te allen tijde gegarandeerd. Alle gegevens die u verstrekt, worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld

Folders

van het C.W.Z. is vrijgesteld van vennootschapsbelasting op basis van een wettelijke regeling. Die regeling is neergelegd in art. 2, lid 1 letter e van de Wet Vpb. Stichting Vrienden van het C.W.Z. te Nijmegen [...] Enkelvoudig BV (U4T).rep STICHTING VRIENDEN VAN HET C.W.Z. TE NIJMEGEN Rapport inzake jaarstukken 2016 ...

Folders

Folders

Cardiologie CWZ Huisartsen Ambulance- medewerkers In verband met een beperkt aantal plaatsen, graag opgeven via: ketenzorgcardiologie@cwz.nl Maandag 27 Maart 2017 19:00 - 22:00 Locatie: CWZ Weg door Jonkerbos [...] Auditorium “De dotter gaat live, dottert u mee?” Graag biedt het CWZ u de unieke mogelijkheid om mee te kijken ...