Zoeken

1228 resultaten voor "mijn cwz" gevonden
Folders

Folders

Folders

door Jonkerbos CWZ polikliniek Jonkerbosch CWZ hoofd- gebouw kantorencomplex Jonkerbosch Spoedplein terrein stadion de Goffert Sanadome W eg d oo r J on ke rb os CWZ is rookvrij Adres CWZ Hoofdgebouw Weg [...] Jonkerbos 100 6532 SZ Nijmegen Adres Polikliniek Jonkerbosch Burgemeester Daleslaan 27 6532 CL Nijmegen CWZ is een ...

Folders

van het C.W.Z. is vrijgesteld van vennootschapsbelasting op basis van een wettelijke regeling. Die regeling is neergelegd in art. 2, lid 1 letter e van de Wet Vpb. Stichting Vrienden van het C.W.Z. te Nijmegen [...] Vergadering. Nijmegen, 24 juni 2019 Stichting Vrienden van het C.W.Z. Namens deze, Dhr. T. Tankir, voorzitter ...

Folders

Standaardprijslijst 2022 - Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Pagina 1 Standaard prijslijst zorgproducten vanaf 1 januari 2022 Prijzen geldig voor zorgproducten geopend vanaf 1 januari 2022* * De ingangsd

Folders

Folders

Folders

Folders

Folders

kan CWZ beschermende maatregelen treffen. Melding maken van een kwetsbaarheid Als u een kwetsbaarheid heeft gevonden horen wij dit graag, zodat we zo snel als mogelijk maatregelen kunnen treffen. CWZ wil [...] . Stichting Z- CERT is de organisatie die voor CWZ Coordinated Vulnerability Disclosure meldingen afhandelt. Zij ...

Folders

van het CWZ/Nijmegen Behart iging belangen CWZ 0 0 196 26 St icht ing Steunfonds Nijmeegs Interconfessioneel Ziekenhuis CWZ/Nijmegen Financiele hulpverlening 0 0 4.104 -6 Vastgoed Rijnstate-CWZ-ZGV B.V [...] van “Stichting Steunfonds CWZ” en de stichting “Vrienden van het CWZ” niet geconsolideerd. Deze rechtspersonen beogen ...

Folders

de DigiD app inloggen in MijnCWZ en de gegevens inzien van de patiënt die u vertegenwoordigt. Op het gebruik van MijnCWZ zijn algemene voorwaarden van toepassing. Door MijnCWZ te gebruiken, accepteert u [...] http://www.mijncwz.nl voor meer informatie over MijnCWZ. Vragen over uw toegang of aanvraag? Kijk dan bij de ...

Folders

%20link%20in%20een%20nieuw%20scherm https://www.cwz.nl/vriend/doelen-vrienden-van-cwz/muziek-aan-bed/ https://www.cwz.nl/vriend/doelen-vrienden-van-cwz/muziek-aan-bed/ Ve r z a c h t e e n z a a m h e [...] ‘Vrienden van CWZ zat niet stil tijdens de coronagolf.’ - Bestuurslid Joost Engel Joost Engel werkt al 26 jaar als ...

Folders

Folders

Folders

Standaardprijslijst 2022 - Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Pagina 1 Standaard prijslijst (dure) geneesmiddelen vanaf 1 januari 2022 Prijzen geldig voor Dure Geneesmiddelen verstrekt in 2022* * De ingan

Folders

de SMR’s is beschreven in paragraaf 4.4 van dit rapport. 10 HSMR-rapport 2018-2020 | CWZ HSMR-rapport 2018-2020 | CWZ 11 2 Achtergrond HSMR 2.1 WAT IS DE HSMR? De Hospital Standardised Mortality Ratio (HSMR) [...] 399 84 (75 - 93) 2018-2020 50 464 1 125 1 313 86 (81 - 91) 38 HSMR-rapport 2018-2020 | CWZ HSMR-rapport ...

Folders

Print

Folders

Folders