Zoeken

1312 resultaten voor "mijn cwz" gevonden
Folders

Standaardprijslijst CWZ 2024 - Zorgproducten A, B en OVP - definitief.xlsx Standaardprijslijst 2024 - Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Pagina 1 Standaard prijslijst zorgproducten vanaf 1 januari 2024 Prijzen

Folders

Standaardprijslijst 2024 - Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Pagina 1 Standaard prijslijst (dure) geneesmiddelen vanaf 1 januari 2024 Prijzen geldig voor Dure Geneesmiddelen verstrekt in 2024* * De ingan

Folders

Folders

terug te vinden op onze website www.cwz.nl. 11. In Nederland bestaat er een wettelijke identificatieplicht voor patiënten in ziekenhuizen. Tijdens uw bezoek in het CWZ moet u zich op verzoek van het ziekenhuis [...] 141211 Algemene CWZ betalingsvoorwaarden 2014 def Algemene betalingsvoorwaarden Van de Stichting Nijmeegs ...

Folders

Plattegronden hoofdgebouw CWZ CWZ cluster Klant & Strategie 09-11-2023 (A304) 2 Overzicht afdelingen hoofdgebouw CWZ poliklinieken, onderzoek en behandeling anesthesiologie B02 bloedafname B82 cardiologie [...] cardiologie B18 chirurgie-heelkunde B58 CT-scan B50 dermatologie (CWZ Polikliniek Jonkerbosch) P03 diabetes advies ...

Folders

van toestemming voor de uitvoer van onderzoek in het CWZ. De documenten kunt u digitaal indienen bij het Wetenschapsbureau (wetenschapsbureau@cwz.nl) t.b.v. de lokale toetsingscommissie (LTC). Is het [...] Stroomschema toestemming onderzoek versie januari 2014 versie cwz.nl Toestemming voor de uitvoer van onderzoek ...

Folders

JR01 jr 2019 CWZ versie 27-05-20 tbv waarmerk KPMG.pdf !"# $ ! %!"# & %%!"# ' $ %( # )* !"# !& &+%,% % $" '+%,% % $ -+%,% % $ #.% !"# $$ "* %!"# $) /% !"# )& !/% %!"# )' %( % )- $* % !"# )# )/%%,% % &#

Folders

JR01 jr 2019 CWZ versie 27-05-20 tbv waarmerk KPMG.pdf !"# $ ! %!"# & %%!"# ' $ %( # )* !"# !& &+%,% % $" '+%,% % $ -+%,% % $ #.% !"# $$ "* %!"# $) /% !"# )& !/% %!"# )' %( % )- $* % !"# )# )/%%,% % &#

Folders

. Dit geldt ook voor een afspraak bij een buitenpoli (CWZ Jonkerbos, CWZ Waalsprong of CWZ Druten). Hoe verloopt uw bezoek aan een patiënt in CWZ? Verplichte voorbereiding Als u een bezoek wilt brengen [...] patiënt CWZ We vinden het belangrijk om vanwege het coronavirus de 1,5 meter werkelijkheid voor u als patiënt, ...

Folders

Folders

van CWZ. mailto:fg@cwz.nl https://www.cwz.nl/over-cwz/contact/klantenservice/contactformulieren/klacht/ https://www.cwz.nl/over-cwz/contact/klantenservice/contactformulieren/klacht/ https://www.cwz.nl/ [...] statement CWZ Thuis Versiedatum: 3 juli 2020 CWZ biedt u mogelijkheid om klachten bij te houden in een applicatie op ...

Folders

worden via een bericht op de website www.cwz.nl. CWZ Thuis wordt ingezet als aanvulling van de reguliere zorg. De App is een CE gemarkeerd medisch hulpmiddel. CWZ Thuis is geen vervanging van spoedzorg of [...] huisarts of bel bij spoed 112. CWZ behoudt zich het recht voor de reactietermijnen aan te passen en/of te ...

Folders

Standaardprijslijst 2021 - Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Pagina 1 Standaard prijslijst zorgproducten vanaf 1 januari 2021 Prijzen geldig voor zorgproducten geopend vanaf 1 januari 2021* * De ingangsd

Folders

van het CWZ/Nijmegen Behart iging belangen CWZ 0 0 196 26 St icht ing Steunfonds Nijmeegs Interconfessioneel Ziekenhuis CWZ/Nijmegen Financiele hulpverlening 0 0 4.104 -6 Vastgoed Rijnstate-CWZ-ZGV B.V [...] van “Stichting Steunfonds CWZ” en de stichting “Vrienden van het CWZ” niet geconsolideerd. Deze rechtspersonen beogen ...

Folders

de DigiD app inloggen in MijnCWZ en de gegevens inzien van de patiënt die u vertegenwoordigt. Op het gebruik van MijnCWZ zijn algemene voorwaarden van toepassing. Door MijnCWZ te gebruiken, accepteert u [...] http://www.mijncwz.nl voor meer informatie over MijnCWZ. Vragen over uw toegang of aanvraag? Kijk dan bij de ...

Folders

Folders

van CWZ. mailto:fg@cwz.nl https://www.cwz.nl/over-cwz/contact/klantenservice/contactformulieren/klacht/ https://www.cwz.nl/over-cwz/contact/klantenservice/contactformulieren/klacht/ https://www.cwz.nl/ [...] statement is van toepassing op CWZ Thuis. Verwerkingsverantwoordelijke en verwerker CWZ is ...

Folders

Folders

CWZ apotheek locatie Waalsprong Inschrijf of wijzigingsformulier Adres: Carbatinastraat 3 | telefoon: 024-3657005 | e-mail: cwzapotheekwaalsprong@ezorg.nl | *Gebruik voor ieder gezinslid een apart formulier [...] formulier. Extra formulieren zijn verkrijgbaar bij CWZ Apotheek locatie Waalsprong. **LSP = Landelijk Schakel ...

Folders

worden via een bericht op de website www.cwz.nl. CWZ Thuis wordt ingezet als aanvulling van de reguliere zorg. De App is een CE gemarkeerd medisch hulpmiddel. CWZ Thuis is geen vervanging van spoedzorg of [...] huisarts of bel bij spoed 112. CWZ behoudt zich het recht voor de reactietermijnen aan te passen en/of te ...