Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

Zorgbonus voor medewerkers CWZ

15 oktober 2020

De raad van bestuur heeft besloten om de zorgbonus van 1.000 euro aan te vragen voor vrijwel alle medewerkers.

Personeel in binnentuin | CWZ Nijmegen

De raad van bestuur van CWZ heeft besloten om de zorgbonus van 1.000 euro netto, die door minister Hugo de Jonge op 25 juni jl. werd aangekondigd, aan te vragen voor vrijwel alle medewerkers. Hiermee wijkt CWZ af van het advies van het ministerie om de bonus alleen uit te keren aan medewerkers in bepaalde functies/beroepen. Het gaat om medewerkers die maximaal 73.000 euro op jaarbasis verdienen.

Trots op medewerkers

‘Wij zijn enorm trots dat we als CWZ samen met alle collega’s een buitengewone prestatie hebben geleverd tijdens de eerste coronagolf. Iedere medewerker heeft vanuit zijn eigen vak en passie steeds de grenzen opgezocht om de patiënten de juiste zorg en ondersteuning te geven,’ zegt Ale Houtsma, voorzitter van de raad van bestuur. ‘Deze prestatie konden wij alleen leveren door de inzet van alle medewerkers samen, daarom is het gewenst geen onderscheid te maken en deze gezamenlijke prestatie te waarderen met een bonus voor iedereen.’

Gebaar naar medewerkers

Alle medewerkers voor wie de zorgpremie is aangevraagd ontvangen nog dit jaar een deel van de bonus, een bedrag van 500 euro netto, vooruitlopend op de beslissing en uitbetaling van het ministerie van VWS. Ale Houtsma: ‘Nu we voor de uitdaging staan de tweede coronagolf het hoofd te bieden willen we een gebaar maken door zo snel mogelijk aan alle medewerkers voor wie de zorgpremie is aangevraagd alvast 500 euro netto uit te keren.’

Foto is gemaakt vóór de coronacrisis.