Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

Zorgaanbieders regio Nijmegen aan de slag met Geriatrische Revalidatiezorg in werkconferentie

14 november 2015

Op 12 november kwamen 100 afgevaardigden van vrijwel alle zorgaanbieders in de regio Nijmegen naar de conferentie Grijze tinten van de Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) in CWZ. Zij deelden ervaringen en gingen met elkaar in gesprek over de grijze gebieden in de praktijk van de uitvoering van deze vorm van zorg.

Op 12 november kwamen ruim 100 afgevaardigden van vrijwel alle zorgaanbieders in de regio Nijmegen naar de conferentie Grijze tinten van de Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) in CWZ. Zij deelden ervaringen en gingen met elkaar in gesprek over de grijze gebieden in de praktijk van de uitvoering van deze vorm van zorg. <o:p></o:p>

Moet een oudere intensief herstellen van een ingreep, ongeval of ziekte en is de inschatting dat hij na dit herstel weer naar huis kan, dan is geriatrische revalidatiezorg (GRZ) in een verpleeghuis een optie. Om in aanmerking te komen voor deze zorg vindt een triage plaats door de specialist ouderengeneeskunde of de geriater. In de praktijk zien we grijze gebieden en verschillen in de interpretaties van de triage en de regels. Om hierin duidelijkheid te krijgen, organiseerden CWZ en Kalorama de werkconferentie.

Verschillende invalshoeken
Vanuit verschillende invalshoeken belichtten sprekers hun visie op GRZ. Rob Tips van zorgverzekeraar CZ; Romke van Balen, specialist ouderengeneeskunde en senior onderzoeker LUMC; Simone Haverkort, geriater CWZ en twee specialisten ouderengeneeskunde, Sanne Bergervoet van Kalorama en Norbert Hendriks van het Herstelhotel van GGZ zorggroep. 

Juiste triage?
De deelnemers in de zaal en de sprekers bespraken of de wijze van triage op dit moment de juiste is. Op het moment wordt een snelle inschatting in het ziekenhuis of de spoedeisende hulp gevraagd. De vraag is of dit kan leiden tot een goede beoordeling. 

Kwaliteitskader
Daarnaast was het meten van de kwaliteit onderwerp van gesprek. Nu is er geen kwaliteitskader om de zorg aan te toetsen, daarom vult elke zorgaanbieder zelf in wat hij goede zorg vindt. Duidelijkheid over de kwaliteit is goed voor de patiënt. Zo weet deze waaraan GRZ moet voldoen.

Wat heeft de conferentie opgeleverd?
De aanwezige partijen gaan onderzoeken hoe de triage verbeterd kan worden. Daarnaast volgt er een afspraak met zorgverzekeraar CZ groep om te onderzoeken of er in deze regio een pilot gedaan kan worden met observatiebedden.