Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

Wat ervaren patiënten bij berichten over corona?

14 mei 2020
CWZ panel | CWZ Nijmegen

In de media is veel aandacht voor onderzoek naar de (oorzaken) van het coronavirus en maatregelen om het virus in te dammen. Een aanzienlijk kleiner deel van de berichtgeving is er op gericht hoe deze ‘tsunami’ aan berichtgeving bij patiënten wordt ontvangen en wat zij daarbij ervaren. Maken ze zich hierdoor bijvoorbeeld zorgen? En passen ze hun gedrag aan op de corona berichtgeving? We vroegen het ons CWZ-panel*.

Ongerust om gezondheid van naasten

Uit het onderzoek bleek dat ruim drie kwart van de mensen zich zorgen maakt na het zien of horen van berichten over het coronavirus. Veruit de meeste mensen zijn ongerust over hun eigen gezondheid en die van naasten: ‘Kan de zorg dit wel aan?’, ‘Houdt iedereen zich wel aan de maatregelen?’, vragen ze zich af. Ook de economische gevolgen van de coronacrisis en eventuele maatschappelijke onrust die zou kunnen ontstaan houdt hen bezig: ‘Heb ik nog wel werk straks?’ en ‘Waarom is er niet meer aandacht voor de kwetsbare mensen in de wereld?’. 82% gaf aan het eigen gedrag aan te passen op basis van de berichtgeving over maatregelen die zijn genomen door de overheid.

Communicatie van CWZ tijdens corona

Ook CWZ heeft de afgelopen periode veel over corona gecommuniceerd via diverse kanalen. Hiermee willen we mensen informeren over het belang om de richtlijnen na te leven en over de gevolgen van de maatregelen voor de zorg in CWZ. Ook hebben we laten zien hoe de zorg voor mensen met corona eruit ziet in ons ziekenhuis.

In het onderzoek hebben we gevraagd via welke kanalen onze patiënten deze berichten hebben gekregen en wat CWZ kan verbeteren in haar berichtgeving. De patiënten in het panel waren tevreden over de communicatie vanuit CWZ via de website, sociale media en de eigen zorgverlener. Wel geven mensen aan dat zij graag meer gerichte en persoonlijke informatie willen krijgen.  Daarom onderzoeken we hoe we meer persoonlijk en direct contact kunnen houden met onze patiënten en verkennen we aanvullende opties in ons patiëntportaal MijnCWZ. Naar aanleiding van dit onderzoek is de CWZ-berichtgeving bovendien aangepast naar een positievere toon.

*Het CWZ-panel bestaat uit 675 (oud) patiënten van CWZ, 52% van hen heeft de vragenlijst ingevuld. De respondenten van het CWZ-panel zijn qua leeftijd een realistische afspiegeling van de huidige CWZ-patiëntenpopulatie.

>>Naar overzichtspagina corona

>>Meer nieuws over corona