Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

Vragenlijst over urineverlies na een operatie of bestraling voor prostaatkanker

21 november 2023

Vanaf 20 november, start de Prostaatkankerstichting de Doneer Je Ervaring-peiling ‘Urineverlies na een operatie of bestraling voor prostaatkanker, wat is jouw ervaring?’.  De uitkomsten van deze vragenlijst geven inzicht in wat er nodig is en wat nog beter kan in de informatie over en de behandeling van urineverlies. Ook als u nu geen urineverlies meer hebt, kunt u de vragenlijst invullen.

Vanaf 20 november, start de Prostaatkankerstichting de Doneer Je Ervaring-peiling ‘Urineverlies na een operatie of bestraling voor prostaatkanker, wat is jouw ervaring?’.  De uitkomsten van deze vragenlijst geeft inzicht in wat er nodig is en wat nog beter kan in de informatie over en de behandeling van urineverlies. Ook als u nu geen urineverlies meer hebt, kunt u de vragenlijst invullen. De vragenlijst is bedoeld voor mannen die na een operatie of bestraling voor prostaatkanker te maken kregen met urineverlies.

Waar gaat deze vragenlijst over?

Deze vragenlijst gaat over uw ervaring met urineverlies na een operatie of bestraling voor prostaatkanker. Bent u vooraf door het ziekenhuis geïnformeerd over de kans op urineverlies? Wat zijn of waren de gevolgen van urineverlies op uw dagelijks leven? Welke hulpmiddelen of behandelingen heeft u (gehad) om het urineverlies te verminderen? En hielp dat?

Anoniem

De Prostaatkankerstichting hoort graag uw ervaring. Wilt u die delen?
Het invullen van uw naam is niet nodig, dus de patiëntenorganisatie weet niet welke antwoorden van u zijn. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.

Waarom deze vragenlijst?

Een 'Doneer Je Ervaring-peiling' uit 2021 laat zien dat 41% van de deelnemende (ex-)prostaatkankerpatiënten te maken heeft met incontinentie door prostaatkanker of de behandeling ervan. Dat is een hoog percentage.

De Prostaatkankerstichting wil dat mannen met prostaatkanker op het juiste moment de juiste informatie en behandeling krijgen, zodat urineverlies kan worden voorkomen of verminderd. Door meer inzicht te hebben in ervaringen van (ex-)prostaatkankerpatiënten met urineverlies, kan de Prostaatkankerstichting beter opkomen voor de belangen van deze groep mannen.
De vragenlijst staat open tot maandag 4 december. De resultaten worden begin maart 2024 gedeeld op prostaatkankerstichting.nl en doneerjeervaring.nl.

Initiatiefnemers

Deze vragenlijst is gemaakt door de Prostaatkankerstichting in samenwerking met de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Ook hebben twee urologen meegedacht over de inhoud van de vragenlijst.

Naar de vragenlijst