Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

Vijf jaar Spoedplein: voor spoedzorg direct op de juiste plek

30 juni 2016

Het Spoedplein bij CWZ bestaat vijf jaar. De komst van het Spoedplein heeft mensen in Nijmegen en omgeving duidelijkheid gegeven: ze kunnen hier terecht voor acute medische zorg. Ook ’s avonds, ’s nachts en in het weekend. Doordat de spoeddiensten bij elkaar zitten, stemmen zorgverleners gemakkelijk onderling af. Aan het Spoedplein zitten de spoedeisende hulp van CWZ, de huisartsenpost, de tandartspost, geboortehuis NEO en de dienstapotheek. Daarmee is het Spoedplein 24/7 dé plek voor spoedhulp voor inwoners van Nijmegen en omgeving.

Het Spoedplein bij CWZ bestaat vijf jaar. De komst van het Spoedplein heeft mensen in Nijmegen en omgeving duidelijkheid gegeven: ze kunnen hier terecht voor acute medische zorg. Ook ’s avonds, ’s nachts en in het weekend. Doordat de spoeddiensten bij elkaar zitten, stemmen zorgverleners gemakkelijk onderling af. Aan het Spoedplein zitten de spoedeisende hulp van CWZ, de huisartsenpost, de tandartspost, geboortehuis NEO en de dienstapotheek. Daarmee is het Spoedplein 24/7 dé plek voor spoedhulp voor inwoners van Nijmegen en omgeving.

Het Spoedplein is centraal gelegen en er is beveiliging ’s avonds en ‘s nachts. De zorgverleners werken onderling samen en stemmen af, waardoor mensen direct op de juiste plek komen.

Direct bij de juiste zorgverlener
Een van de resultaten van de samenwerking is dat mensen direct bij de juiste zorgverlener komen. Al in 2007 stelden CWZ en de toenmalige CHN (nu CIHN/Huisartsenpost) een intentieverklaring op om de samenwerking rond de spoedeisende zorg te verstevigen. Daarin stond ook al het voornemen om geïntegreerde huisvesting van spoedeisende hulp en huisartsenpost te realiseren, waardoor patiënten direct naar de juiste zorgverlener konden. In 2011 is het Spoedplein gerealiseerd.

Nu, na vijf jaar, zien we dat de aanpak werkt. Het aantal mensen dat zonder afspraak naar de SEH komt (zelfverwijzers) is de afgelopen vijf jaar drastisch afgenomen, van 11.000 in 2010 tot 1.200 in 2015. Dat is een positieve ontwikkeling. Mensen hoeven hun eigen risico niet aan te spreken, onnodige ziekenhuiszorg wordt voorkomen en zowel huisartsenpost als SEH kunnen zich richten op de zorg waarvoor zij zijn bedoeld. En heeft iemand medicatie nodig, dan kan deze direct worden opgehaald in de dienstapotheek.

Samenwerking
Ander voordeel is de achterwachtfunctie van CWZ. Heeft patiënt toch medisch specialistische zorg nodig, dan is iemand snel in het ziekenhuis. Hierover hebben CWZ en de andere zorgverleners aan het spoedplein goede werkafspraken gemaakt. Ook de andere partners op het Spoedpleinwerken samen. Joris Peijs van de TAP (Tandartspost): “Zo heb ik zelf eens een kind beoordeeld op de SEH tijdens mijn dienst. Een ander voorbeeld is een aangezichtstrauma waarbij de hechtingen door de huisarts al waren aangebracht terwijl de tandarts nog onderweg was. Bij aankomst konden direct de uitgevallen tanden worden teruggeplaatst. In weer een ander geval kon ter plaatse de INR-waarde (snelheid waarmee het bloed stolt) worden bepaald door iemand van het lab van het CWZ, bij de apotheek kon tranexaminezuur (medicijn dat wordt gebruikt bij bloedstollingsziekten) worden gehaald en bij de patiënt een kies veilig worden verwijderd. Voor de komst van het Spoedplein was dit absoluut onmogelijk geweest.”