Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

Vertrouwen in de toekomst, ondanks dat we 2018 in de min afsluiten

12 juni 2019

Bestuurder Gosse van der Veen: 'Er was rekening mee gehouden en het resultaat is zelfs beter dan verwacht.'

Hoofdgebouw CWZ Nijmegen

Ieder ziekenhuis publiceert elk jaar zijn jaarrekening. Onlangs heeft ook CWZ de jaarrekening over 2018 gepubliceerd. Een jaarrekening geeft een overzicht van de inkomsten en uitgaven van een ziekenhuis over dat jaar. De onze laat zien dat wij in 2018 1,7 miljoen euro meer kosten hadden dan inkomsten. De raad van bestuur is tevreden met dit resultaat. Bestuurder Gosse van der Veen: ‘Er was rekening mee gehouden en het is zelfs beter dan verwacht. Oorspronkelijk dachten we op 5 miljoen euro in de min te eindigen. De extra uitgaven zijn o.a. gerelateerd aan noodzakelijke investeringen (met name het elektronisch patiëntendossier HiX). Er is daarom geen reden voor ongerustheid.’

Hoe zit het precies?

‘Het elektronisch patiëntendossier drukte ook in 2018 nog flink op de begroting. We hebben aanvullende modules aangeschaft die nodig zijn om het EPD goed te kunnen gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan modules om beelduitwisseling met andere zorgverleners zoals het Radboudumc mogelijk te maken. Het eigen maken van het nieuwe EPD is complex en kostte nog eens veel manuren, onder meer voor ondersteuning door de leverancier. Hier was al rekening mee gehouden.’

Waarom hoeven we niet ongerust te zijn?

‘Een ziekenhuis houdt rekening met deze extra kosten. Zoals verwacht zijn de jaren 2017 en 2018 daardoor met verlies afgesloten. Dit verlies kunnen we opvangen uit eigen middelen. We hebben niet hoeven lenen. Daarom kijken we met vertrouwen naar de toekomst. Veel ziekenhuizen zitten in dezelfde situatie vanwege noodzakelijke grote investeringen in vastgoed en kostbare EPD’s, en zijn om die reden ook flink aan het bezuinigen. Gezien de noodzakelijke uitgaven van de afgelopen jaren, is het resultaat zelfs beter dan verwacht en beter dan wat met de banken afgesproken was. Dit komt onder meer doordat de exploitatiekosten (om het bedrijf te runnen) en kapitaalslasten (rente en afschrijvingen) lager waren.’

In februari werd ontslag voor 150 verpleegkundigen aangekondigd, er moest bezuinigd worden. Toch verzekerde u dat CWZ financieel ‘kerngezond’ was. Is dat nog steeds zo?

'Absoluut. Dat we 2018 met verlies zouden afsluiten, is ook zo met de banken besproken. We teren in op het eigen vermogen. Maar we kunnen nog steeds prima de leningen aflossen die we in 2015 zijn aangegaan voor de aanschaf van nieuwe medische apparatuur, verbouwingen en het EPD. Doelmatiger werken is inderdaad noodzakelijk, omdat net als alle andere ziekenhuizen ook wij niet meer geld krijgen. Maar de doelmatigheidsmaatregelen verlopen goed. Als we zo doorgaan, realiseren we de besparing aan het eind van het jaar. Het eerste kwartaal van 2019 is zelfs afgesloten met 1 miljoen in de plus. Het ziekenhuis is nog steeds ‘kerngezond’. Angst voor faillissement zoals bij MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen is ongegrond.’

Is het traject voor ontslag van 150 verpleegkundigen afgerond?

'Ja, voor verpleegkundigen is het afgerond. We zijn terug bij een stabiele basisformatie, we hebben nog niemand gedwongen hoeven te ontslaan. In de groep van de allround- en gespecialiseerd verpleegkundigen zal dit ook zeker niet gebeuren. Vanaf het begin was het streven om de formatie af te bouwen via het niet verlengen van tijdelijke contracten, natuurlijk verloop, herplaatsing op een andere afdeling of (tijdelijke) detachering bij een andere zorginstelling. We hebben een aantal medewerkers moeten overplaatsen naar een andere functie. Er zal uiteindelijk mogelijk voor een handvol medewerkers in de andere functies geen plek meer zijn in het CWZ.'

Pijnlijk?

'Zeker. We realiseren ons dat veel mensen het als een onzekere periode ervaren, maar het is een noodzakelijke ingreep. We hebben afdelingen samengevoegd, waardoor we de bedden efficiënter kunnen gebruiken. Dit is deels gedaan om de zorgprocessen anders in te richten, deels om te voldoen aan nieuwe landelijke richtlijnen. Alle traumapatiënten moeten bijvoorbeeld bij elkaar liggen, daarvoor zijn Heelkunde en Orthopedie samengegaan in één verpleegafdeling. Ook moeten alle bedden voor oncologische operatiepatiënten op één afdeling zijn om te kunnen voldoen aan het aantal oncologieverpleegkundigen per dienst. We zijn op het punt gekomen dat er ook weer vacatures ontstaan door regulier natuurlijk verloop. Nu zijn we zelfs alweer verpleegkundigen aan het werven.'

De beste verpleegkundigen zouden zijn vertrokken voor snelle baanzekerheid?

'Natuurlijk zijn er goede verpleegkundigen vertrokken, maar er zijn ook heel veel ervaren en kundige mensen gebleven. We nemen ons petje af voor onze medewerkers die elke dag opnieuw met veel motivatie patiëntenzorg leveren. Ook voor hen is het een pittige tijd: afscheid nemen van collega’s, door andere teamsamenstelling nieuwe collega’s leren kennen. Ondanks dat ervaren we ook nieuw elan en een grote veerkracht bij onze medewerkers.'

In februari hield u de mogelijkheid open voor een tweede ontslagronde.

'Dit is nu niet aan de orde.'

Wat merken patiënten van de bezuinigingen?

'Het klinkt misschien tegenstrijdig, maar voor patiënten zal de zorg vaak juist verbeteren. We sluiten beter aan bij het ritme van de patiënten. Zonder onnodig wachten en met ‘stops’ die goed op elkaar aansluiten. We hebben de zorg nu bijvoorbeeld zodanig ingericht dat ontslag van patiënten zoveel mogelijk in de ochtend plaatsvindt. Dat voorkomt dat mensen onnodig liggen te wachten op uitslagen, hun ontslagpapieren of medicatie-instructies. Alles wordt vooraf netjes klaargemaakt en de patiënt kan naar huis op een vooraf afgesproken datum en tijdstip. Voordeel voor de patiënt en het CWZ is dat de piekdrukte op de verpleegafdelingen afneemt en we met minder verpleegkundigen de zorg kunnen leveren. Een verbetering is ook de nieuwe operatie opname afdeling. Hier verblijven patiënten vóór de operatie. Verpleegkundigen kunnen zich er helemaal richten op de opname, uitleg en de voorbereiding op de ingreep (zie foto). Terwijl de patiënt op de operatietafel ligt, verhuizen zijn spullen naar de verpleegafdeling waar hij kan herstellen. Dit is rustiger voor de patiënt én voor de verpleegkundigen. 'De patiënten zijn erg tevreden, horen we.’

Meer lezen?

  • Naar onze jaarimpressie 2017/2018
  • Naar het jaardocument 2018