Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

Mogelijk om serum in te sturen voor antistofbepaling voor SARS Cov2

19 juni 2020

Graag willen we jullie informeren dat het vanaf heden mogelijk is om serum in te sturen voor antistofbepaling voor SARS CoV 2.

 

Vanaf heden mogelijk om serum in te sturen voor antistofbepaling SARS CoV2

Beste collega’s,

Graag willen we jullie informeren dat het vanaf heden mogelijk is om serum in te sturen voor antistofbepaling voor SARS CoV 2.

Wij zullen hiervoor gebruik maken van een Ig totaal bepaling.
Deze test heeft een hoge specificiteit (>98%), een sensitiviteit van >98% bij patiënten met ernstige klachten en een sensitiviteit van >95% bij patiënten met milde klachten (gebaseerd op beperkte aantallen). Materiaal afname moet plaatsvinden minimaal 10 dagen, maar bij voorkeur 14-21 dagen na de 1ste ziektedag

Het is van belang, dat heden niet duidelijk is of aanwezigheid van deze antistoffen beschermd tegen een nieuwe infectie en wat de duur van deze bescherming zou zijn.

Voorgestelde indicaties, volgens de landelijke taskforce “serologie bij verdenking COVID”, voor aanvragen van deze bepaling:

  • Aantonen van een recente infectie bij een hoge verdenking indien de PCR negatief is.
  • Aantonen van een recente infectie indien de afname van de monsters voor PCR onmogelijk was.
  • Als de uitslag invloed heeft op het medisch beleid, bijvoorbeeld als een positieve serologische testuitslag een SARS-CoV-2-infectie zo aannemelijk maakt dat het inzetten van diagnostiek naar andere verwekkers achterwege kan blijven.

Patiënten met een positieve serologische testuitslag zijn niet meldingsplichtig, omdat de melding doorgaans te laat is om nog zinvol actie ( bron- en contactonderzoek (BCO)) te kunnen ondernemen. In die gevallen waarin BCO nog wel zinvol is, kan altijd contact met de GGD worden opgenomen.

Wij streven naar een doorlooptijd van 1 week, maar zijn hierin ook afhankelijk van tijdige levering van testmaterialen.

Voor aanvullende vragen kunt u contact opnemen met Hanneke Berkhout (h.berkhout@verwijder-dit.cwz.nl) of Christel van der Donk (c.vanderdonk@verwijder-dit.cwz.nl) of telefonische via 024-365 7514.

Met vriendelijke groet,

 

Vakgroep medische microbiologie.