Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

Urologiepatiënt blijft steeds korter in het ziekenhuis

01 februari 2019

Een korte opnameduur is goed voor de patiënt. Zijn welbevinden staat altijd voorop.

Teamoverleg op verpleegafdeling urologie | CWZ Nijmegen

Urologiepatiënten blijven steeds korter in CWZ. De verpleegafdeling had in 2018 15% minder ligdagen dan het jaar ervoor. Dat komt doordat dit specialisme de zorg steeds slimmer inricht.

Sneller naar huis

Het is van deze tijd dat ziekenhuisopnames korter worden. Verbeterde operatietechnieken en pijnstilling hebben het mogelijk gemaakt dat mensen veel sneller naar huis kunnen. Voor patiënten is het beter om niet langer dan nodig in het ziekenhuis te liggen, zegt manager bedrijfsvoering urologie Noor Snijder. 'Tijdens een ziekenhuisopname is er meer risico op complicaties of infecties. Bovendien herstellen mensen thuis sneller en beter, omdat ze actiever worden. Bij langere revalidatietrajecten zijn mensen beter af in een revalidatiecentrum, waar meer tijd is voor het revalideren.'

Thuis slapen vóór de operatie

Eerst een paar voorbeelden van urologie. Inmiddels worden bijna alle urologie-patiënten die voor een geplande operatie komen, opgenomen op de dag van de ingreep in plaats van de avond voor de ingreep. Dit scheelt zo'n 100 opnamedagen per jaar. Voor een robotoperatie bij prostaatkanker lagen patiënten tot voorheen minstens twee dagen na de operatie in CWZ. Het nieuwe beleid is dat patiënten na één nacht naar huis mogen als hun conditie dat toelaat. Dat scheelt bijna 90 opnamedagen per jaar.

Antibiotica-infuus voor thuis

Ook het toenemend aantal mensen met een urineweginfectie door een resistente bacterie kan tegenwoordig na één nacht met een antibiotica-infuus in heuptasje naar huis. Dankzij de samenwerking met interne geneeskunde, infectieziekten en interventieradiologie is een langdurige opname van 5 tot 7 dagen verleden tijd. Het bespaart ongeveer 150 opnamedagen per jaar. Jessica Steenbruggen, uroloog en medisch manager: ‘In 2019 gaat de ligduurverkorting bij urologie door. Zo gaan we vanaf april een kijkoperatie bij nierstenen in veel gevallen in dagopname verrichten. Nu moeten mensen nog een nacht in CWZ doorbrengen. Dit gaat naar verwachting 180 opnamedagen per jaar verminderen.’

Zonder ontslagdatum geen regie

Een grote rol bij het succes speelt het ontslaggericht werken. ‘We vullen sinds een jaar bij alle patiënten binnen 24 uur een voorlopige ontslagdatum in. Ook bij spoedopnames maken we snel een inschatting’, vertelt hoofd verpleegafdeling urologie Jeantine van Brussel. ‘Belangrijk is dat de ontslagdatum al bij de opname met de patiënt en de familie wordt besproken, zodat ze de juiste verwachtingen hebben. Iemand die al bij opname hoort wanneer hij met ontslag kan, weet waar hij aan toe is en wat hij thuis moet regelen. Je maakt hem deelgenoot van zijn eigen zorgproces. Een betrokken patiënt neemt sneller de verantwoordelijkheid om actief mee te werken aan zijn herstel.’

Actie

Tijdens elke patiënten-visite en elk overleg van het verpleegkundig team (zie foto) komt de voorlopige ontslagdatum ter sprake, vertelt Jeantine. ‘Wordt de datum gehaald? Zo niet, hoe komt dat dan? Soms is er een medische of andere goede verklaring en passen we de datum aan. Maar als iemand medisch klaar is, vragen we de betrokken verpleegkundige om in actie te komen. Wacht de patiënt op een plek in het verpleeghuis, dan wordt overlegd met het transferpunt. Wacht de patiënt op lab- of röntgenonderzoek, dan gaat er een telefoontje naar die onderzoeksafdeling. Zo houden we de regie.’

Welbevinden

Jessica: ‘Een korte opnameduur is goed voor de patiënt, mits hij goed wordt begeleid. Thuis loopt iemand minder risico op complicaties en infecties en komt hij in beweging. Het blijft wel zaak om bij iedere opgenomen patiënt de persoonlijke situatie mee te wegen. We zien bij urologie veel patiënten van buiten de regio. Die zijn vaak terughoudend met een snel ontslag gezien de reisafstand naar CWZ, mochten zich problemen voordoen. Met name bij patiënten van het prostaatkanker expertisecentrum speelt dit een rol, aangezien meer dan de helft van buiten het traditionele verzorgingsgebied van CWZ komt. Ik juich het streven naar een korter ziekenhuisverblijf en verschuiving van zorg naar thuis toe. Maar het welbevinden van de patiënt moet altijd voorop staan.’

CWZ-ambitie doelmatige zorg

Dit is een voorbeeld van onze ambitie om doelmatige zorg te geven. In CWZ is de zorg slim georganiseerd, gericht op een waardevol resultaat dat patiënten echt verder helpt, en gaan we bewust om met middelen om de zorgkosten omlaag te brengen.