Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

Update mogelijk digitaal platform Santeon

15 april 2022

Met de zeven Santeon ziekenhuizen onderzoekt CWZ hoe we kunnen samenwerken in digitale zorg voor patiënten.

Santeon samenwerking | CWZ Nijmegen

CWZ heeft de handen ineen geslagen met de andere Santeon ziekenhuizen. Samen onderzoeken we in hoeverre we kunnen samenwerken op het gebied van digitale zorg oplossingen. De eerste resultaten hiervan zijn positief. Ook het vakblad ICT & Health heeft deze ontwikkeling opgepikt.

Gezamenlijke digitale zorg

Met de zeven Santeon ziekenhuizen onderzoeken we of en in hoeverre we kunnen samenwerken in digitale zorg voor patiënten. Bijvoorbeeld met een gezamenlijke digitale balie (receptie), waar patiënten terecht kunnen voor hybride zorg: thuis als het kan, in het ziekenhuis als het nodig is.

Samen een stap verder 

Vorige week hebben alle bestuurders van de Santeon ziekenhuizen positief gereageerd op de ingeslagen weg om met elkaar de zorg te digitaliseren. We zitten dus op de goede koers en gaan daarom door met verdere voorbereidingen.

Santeon in de media

Lees het interview met Ale Houtsma (CWZ) en Pieter de Bey (directeur Santeon) op de website van ICT&Health: 'Santeon ziekenhuizen komen met digitaal zorgplatform'. Bron: ICT&Health, auteur Ron Smeets.