Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

Thuis app als slimme oplossing om drukte door corona en griep te spreiden

15 november 2021

[dit is de teaser tekst - die hoort NIET op de plek van de intro] De drukte in de ziekenhuizen neemt door het snel stijgend aantal coronapatiënten nog steeds toe. Nu zich ook steeds meer mensen met griep melden in het ziekenhuis, zijn ook andere, slimme oplossingen nodig om meer ziekenhuisbedden beschikbaar te houden voor mensen die zorg in het ziekenhuis nodig hebben. Zo’n slimme oplossing is om mensen eerder naar huis te laten gaan met zuurstof voor thuis. Sinds deze week is die mogelijkheid voor meer patiënten beschikbaar dankzij de app ‘CWZ- Thuis met zuurstof’.

Anneke van Veen en Jurgen Holters

De drukte in de ziekenhuizen neemt door het snel stijgend aantal coronapatiënten nog steeds toe. Nu zich ook steeds meer mensen met griep melden in het ziekenhuis, zijn ook andere, slimme oplossingen nodig om meer ziekenhuisbedden beschikbaar te houden voor mensen die zorg in het ziekenhuis nodig hebben. Zo’n slimme oplossing is om mensen eerder naar huis te laten gaan met zuurstof voor thuis. Sinds deze week is die mogelijkheid voor meer patiënten beschikbaar dankzij de app ‘CWZ- Thuis met zuurstof’.

Sinds anderhalf jaar laat CWZ coronapatiënten die stabiel zijn naar huis gaan met zuurstof. Vooral in de eerste periode na de opname waarderen patiënten deze mogelijkheid. Eerder naar huis met zuurstof is nu mogelijk voor meer patiënten met benauwdheidsklachten, zoals bij griep. ‘Patiënten bij wie de medische situatie stabiel genoeg is, kunnen eerder naar huis met een zuurstofapparaat en met een saturatiemeter die meet of er voldoende zuurstof in het bloed is opgenomen. Voor ze naar huis gaan, krijgen ze uitgebreide uitleg en instructies. En sinds deze week ook de app waarmee CWZ hen thuis in de gaten houdt’, zegt longarts Jürgen Hölters.

Contact met CWZ

In de app vullen patiënten drie keer per dag vragen in. Over hun medische situatie zoals het zuurstofgebruik, de temperatuur en het zuurstofgehalte in het bloed. Maar ook over hoe zij zich lichamelijk en emotioneel voelen en of ze bijvoorbeeld kortademig zijn. Deze gegevens gaan direct naar het medisch callcenter van CWZ dat in contact staat met de longverpleegkundige en longartsen.  Wijken de waarden af? Dan wordt contact opgenomen om samen met de patiënt en zorgverlener af te stemmen welke zorg nodig is. Voelt iemand zich plotseling slechter, dan moet hij contact opnemen met het ziekenhuis. ‘Wij hopen op deze manier de druk op de ziekenhuisbedden te verlichten, en tegelijkertijd de thuiszorgverpleegkundigen en huisartsen te ondersteunen’ aldus dr. Hölters.

Meer ruimte in het ziekenhuis

‘Met deze slimme oplossing creëren we extra capaciteit om mensen te kunnen helpen, zowel thuis als in het ziekenhuis’, zegt longarts Anneke van Veen. ‘Daardoor kunnen patiënten eerder naar huis gaan en zijn in het ziekenhuis meer bedden beschikbaar. Zij kunnen eerder naar huis, omdat ze met de app thuis zelfstandig zuurstof kunnen gebruiken. Op die manier creëren we een soort extra – virtueel – ziekenhuisbed bij mensen thuis.’