Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

Steeds meer mensen ‘met COVID’ in het ziekenhuis maar juist minder 'door COVID’

02 februari 2022

De aanname dat de omikron-variant van COVID minder ziekmakend is dan de eerdere delta-variant, wordt bevestigd door onderzoeksgegevens in CWZ. Ondanks de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen in ons land, daalt het aantal coronapatiënten dat is opgenomen. Bovendien zien we steeds vaker dat mensen met een positieve coronatest zijn opgenomen vanwege een andere aandoening dan COVID.

Verpleegkundige COVID-zorg | CWZ Nijmegen

De aanname dat de omikron-variant van COVID minder ziekmakend is dan de eerdere delta-variant, wordt bevestigd door onderzoeksgegevens in CWZ. Ondanks de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen in ons land, daalt aantal coronapatiënten dat is opgenomen. Bovendien zien we steeds vaker dat mensen met een positieve covid-test zijn opgenomen vanwege een andere aandoening dan covid.

Door covid of met covid

Het aantal patiënten dat niet is opgenomen vanwege covid-klachten, maar na testen wel covid blijkt te hebben, stijgt. Deze groep is niet opgenomen ‘door covid, maar ‘met covid’. We zien ook dat deze groep meestal de omikronvariant bij zich draagt.

Het aantal patiënten dat is opgenomen ‘door covid’, is in januari flink gedaald. Deze patiënten zijn opgenomen vanwege covidklachten en hebben meestal ook zuurtstof nodig. Uit het onderzoek blijkt dat zij vooral zijn besmet met de deltavariant die eerder dominant was.

Minder kans op ernstig beloop met omikron

Volgens arts-microbioloog Bert Mulder zegt dit iets over de mate waarin omikron ziekmakend is: ‘Omikron betreft inmiddels meer dan 90% van de nieuwe infecties in de regio Nijmegen , maar we zien in CWZ vrijwel geen ernstig zieke patiënten met omikron. Dit bevestigt dat mensen met omikron veel minder kans hebben op een ernstig beloop dan met de eerdere deltavariant. Waarbij we wel moeten opmerken dat het aantal patiënten waarvan we in januari data hebben kunnen verzamelen heel laag is.’