Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

Santeon ziekenhuizen winnen VBHC Prize 2020

06 november 2020

Met het verbeterprogramma Samen Beter won Santeon gisteren de internationale Value-Based Health Care Prize 2020.

artsen

artsen

Met het verbeterprogramma Samen Beter won Santeon gisteren de internationale Value-Based Health Care Prize 2020.Programmamanager Roald van Leeuwen ontving de prijs online via een persoonlijke videoboodschap van Michael Porter, één van de grondleggers van VBHC.

Er waren 13 genomineerden voor de prijs uit binnen- en buitenland. Ook het Maasstad Ziekenhuis viel in de prijzen. Zij wonnen met het Joint Value zorgnetwerk de Collaboration Award 2020.

Santeon Samen Beter programma

De Santeon ziekenhuizen werken binnen het Samen Beter programma inmiddels voor vijftien verschillende aandoeningen samen aan betere zorg. Zo is bijvoorbeeld voor vrouwen met borstkanker het aantal heroperaties als gevolg van nabloedingen of wondinfecties teruggebracht door resultaten en werkwijzen tussen de Santeon ziekenhuizen te vergelijken. En is bij de ruim 20.000 bevallingen die jaarlijks plaatsvinden in de Santeon ziekenhuizen, het aantal rupturen in verschillende ziekenhuizen aanzienlijk gedaald o.a. door het gezamenlijk volgen van trainingen door gynaecologen en verloskundigen.

Het Samen Beter programma is gebaseerd op de Value-Based Health Care theorie. Voor iedere aandoening afzonderlijk werken verbeterteams in de zeven ziekenhuizen samen. Elk verbeterteam bestaat uit zorgprofessionals uit alle betrokken disciplines, een patiënt, projectleider en data-analist. Ook ketenpartners die een rol spelen bij de patiëntenzorg voor een bepaalde aandoening zijn bij het programma betrokken. Samen stellen zij de kenmerken van de patiëntgroep, behandelopties en de scorekaart vast. Aan de hand van de scorekaart worden resultaten gemeten en geanalyseerd en besproken met de andere Santeon ziekenhuizen. Dit is een proces van leren en verbeteren dat zich continu herhaalt.

Uniek

Het Samen Beter programma is uniek vanwege zijn schaalbaarheid over verschillende aandoeningen en zeven verschillende ziekenhuizen. We hanteren hierbij een gefaseerde aanpak die aansluit op de voortgang van de verbetercyclus. Hierin worden verschillende aspecten van VBHC gecombineerd: het meten van uitkomsten en kosten, verandermanagement en het bouwen van een ‘leercultuur’ en waardegedreven contracten met zorgverzekeraars. De uitkomsten van onze zorg maken we transparant om te leren en verbeteren en om patiënten beter te informeren over uitkomsten van zorg

Gepersonaliseerde zorg

Tot voor kort lag de focus van het Samen Beter programma op het verbeteren van zorg op patiëntgroep-niveau. Inmiddels werken we ook samen aan het bruikbaar maken van zorguitkomsten op individueel niveau in de spreekkamer. Patiënten krijgen op maat informatie over uitkomsten van zorg, zodat zij – samen met de zorgverlener – beter kunnen beslissen over welke zorg en welk ziekenhuis het beste bij hen past. Hierbij wordt gebruik gemaakt van zorguitkomsten waaronder ook patiënt gerapporteerde uitkomsten (PROMs).

Trots

We zijn trots dat we dankzij onze unieke samenwerking deze prijs hebben gewonnen. Het is een beloning voor jarenlang intensieve samenwerking. Met dank aan alle betrokkenen uit de VBHC verbeterteams: artsen, verpleegkundigen, patiënten, projectleiders en data-analisten.

Meer informatie

Lees meer over alle winnaars op de website van de VBHC Prize 2020