Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

Santeon ziekenhuizen verbeteren nierzorg door nauwe samenwerking

28 juni 2022

Sinds 2018 werken de Santeon ziekenhuizen samen om de nierzorg te verbeteren. Door de resultaten van zorg, kosten en werkwijzen open met elkaar te bespreken, leren de ziekenhuizen van elkaar en blijven ze deze zorg samen verder verbeteren.

In Nederland hebben ruim twee miljoen mensen chronische nierschade. Chronische nierschade is een ziekte die niet meer overgaat. Behandeling moet ervoor zorgen dat de schade beperkt blijft. Sinds 2018 werken de Santeon ziekenhuizen samen om de nierzorg te verbeteren. Door de resultaten van zorg, kosten en werkwijzen open met elkaar te bespreken, leren de ziekenhuizen van elkaar en blijven ze deze zorg samen verder verbeteren. Dit is onderdeel van het  Samen Beter programma van Santeon.

Keuzehulp

Zo werd de afgelopen jaren de zogeheten keuzehulp Nierschade in Santeon-verband ontwikkeld. Dit instrument helpt nierpatiënten bij het maken van een afgewogen keuze voor behandeling, bijvoorbeeld verschillende vormen van dialyse, transplantatie of juist afzien van belastende ingrepen. Samen met de arts een doordachte keuze maken draagt bij aan de persoonlijke kwaliteit van leven van patiënten. Nefroloog dr. Rik ter Meulen: 'De keuzehulp is een erg goed instrument om patiënten mee te nemen in de verschillende keuzes die er te maken zijn als de nieren niet meer werken.'

Meer en eerder transplanteren

Nefroloog René van den Dorpel van het Maasstad Ziekenhuis heeft de afgelopen vier jaar meegewerkt aan het Samen Beter programma voor Chronische Nierschade. 'Ons doel met dit programma is om mensen met chronische nierschade minder last van hun ziekte te laten ervaren. We richten ons daarbij op het vertragen van de achteruitgang van de nieren en moedigen thuisdialyse aan. Als we patiënten op tijd voorlichten over de behandelmogelijkheden en hun familieleden daarbij betrekken, vergroot dit de kans op een niertransplantatie voordat men moet gaan starten met dialyseren. Dit is prettiger voor patiënten omdat dialyseren een grote impact heeft op hun lichaam en op het dagelijks leven van deze patiënten', licht van den Dorpel toe.

'De keuzehulp die we binnen het Experiment Uitkomstindicatoren samen met Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) ontwikkelden voor patiënten, speelt hierin een belangrijke rol. Met de keuzehulp leggen we op een duidelijke manier uit wat de verwachte uitkomsten zijn van de verschillende behandelingen. Ook brengen we in kaart wat de patiënt belangrijk vindt. Hierdoor kan de patiënt samen met de arts beslissen welke behandeling het meest geschikt is.'

Thuisdialyse

Thuisdialyse is een belangrijk speerpunt van de Santeon ziekenhuizen. Als patiënten aangeven dat ze graag thuis willen dialyseren, dan doen de ziekenhuizen er alles aan om dit mogelijk te maken. Thuis dialyseren is vaak veel prettiger voor patiënten. Ze kunnen in hun vertrouwde omgeving op een zelf gekozen moment dialyseren. Bovendien hebben ze geen reistijd meer van en naar het ziekenhuis. OLVG heeft een app ontwikkeld die patiënten met beelden informatie geeft over dialyseren. Deze app geeft patiënten meer zekerheid en rust als zij zich nog onzeker voelen over thuis dialyseren.

Verminderen achteruitgang nierfunctie

De Santeon ziekenhuizen maken sinds 2021 gebruik van het nieroverzicht/ dashboard dat zij met elkaar binnen het Experiment Uitkomstindicatoren ontwikkelden. Dit is een overzicht dat in de spreekkamer wordt gebruikt om patiënten te laten zien hoe het met hun ziekte gaat. De uitslagen van de onderzoeken én de antwoorden van de patiënt op vragen over zijn ziekte en de gevolgde behandeling, staan duidelijk weergegeven in dit overzicht. Ook zorgt het overzicht er voor dat arts en patiënt samen alle opties bespreken om achteruitgang van de nierfunctie te vertragen en dialyseren of niertransplantatie zo lang mogelijk uit te stellen en het liefst te voorkomen.

Open over betere nierzorg

Het doel van de samenwerking binnen Santeon is om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Door open te zijn over de geleerde lessen van het Samen Beter programma inspireert Santeon ook andere zorgaanbieders om aan de slag te gaan met waardegedreven zorg. Daarom zijn alle belangrijke resultaten te lezen in het rapport Samen Beter Chronische Nierschade. Hierin staan alle ervaringen, uitkomsten, nieuwe ideeën en ambities van het verbeterprogramma. Ook de ervaringen opgedaan in het Santeon Experiment Uitkomstindicatoren over het gebruik van zorguitkomsten bij samen beslissen zijn hierin verwerkt.