Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

Santeon investeert met eigen opleiding Intercollegiale Coaching in duurzame inzetbaarheid medisch specialisten

21 november 2016

Het functioneren van medisch specialisten is bij uitstek van belang voor het leveren van goede patiëntenzorg. Daarom is in 2013 het Santeon programma ‘Duurzame inzetbaarheid medisch specialisten’ gestart. Een van de manieren waarop Santeon daaraan invulling geeft, is de opleiding Intercollegiale Coaching,waarin artsen worden opgeleid tot intercollegiale coach. Twaalf medisch specialisten uit verschillende Santeon ziekenhuizen nemen vanaf dit najaar deel aan de opleiding. Drie medisch specialisten uit Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) en Medisch Spectrum Twente (MST) die dit leertraject al hebben doorlopen geven samen met Reset Partner inhoudelijk vorm aan het gecertificeerde trainingsprogramma.

Santeon investeert met eigen opleiding Intercollegiale Coaching in duurzame inzetbaarheid medisch specialisten

Het functioneren van medisch specialisten is bij uitstek van belang voor het leveren van goede patiëntenzorg. Daarom is in 2013 het Santeon programma ‘Duurzame inzetbaarheid medisch specialisten’ gestart. Een van de manieren waarop Santeon daaraan invulling geeft, is de opleiding Intercollegiale Coaching,waarin artsen worden opgeleid tot intercollegiale coach. Twaalf medisch specialisten uit verschillende Santeon ziekenhuizen nemen vanaf dit najaar deel aan de opleiding. Drie medisch specialisten uit Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) en Medisch Spectrum Twente (MST) die dit leertraject al hebben doorlopen geven samen met Reset Partner inhoudelijk vorm aan het gecertificeerde trainingsprogramma.

Peter Gerrits, kinderarts en intercollegiale coach in CWZ is enthousiast om nieuwe intercollegiale coaches op te leiden in de andere Santeon ziekenhuizen: ‘We merken de laatste jaren dat bij medisch specialisten steeds meer vraag is naar persoonlijke coaching. Denk aan specialisten die door een scheiding of een drukke thuissituatie én een promotieonderzoek moeite hebben om aan alle eisen in het ziekenhuis te voldoen, of specialisten die door te veel hooi op de vork kwetsbaar zijn voor een burn out. Juist collega specialisten herkennen de vragen en kunnen elkaar daardoor goed helpen en laten excelleren.’

Mariël Keemers, chirurg/oncoloog en intercollegiale coache in CWZ was bij de eerste bijeenkomst aanwezig om de nieuwe leergang te begeleiden. ‘Een actueel thema waar Intercollegiale Coaching ook bij kan helpen is verwerking en hulp om uit het dal te klimmen na een calamiteit. Uiteraard gaat bij een ongewenst beloop in de behandeling de meeste aandacht naar de patiënt, maar de betrokken dokter heeft de patiënt niet moedwillig schade willen toebrengen en kampt vaak met schuld- en schaamte gevoelens. Een coach kan helpen om hierover te praten.’

Doel van het programma
Het doel van het Santeon programma ‘Duurzame inzetbaarheid medisch specialisten’ is het realiseren van een kader voor ‘de Santeon specialist’ naar analogie van de Mayo Clinics. De Santeon specialist staat voor een medisch specialist die niet alleen medisch-inhoudelijk bijzonder hoogwaardige kwaliteit levert, maar ook zeer goed presteert op competenties als samenwerking en communicatie. Met normen voor werving en selectie, (groeps) IFMS, coaching en peer support ondersteunt Santeon het functioneren van medisch specialisten in de Santeon ziekenhuizen. Wiepke Drossaers, reumatoloog en intercollegiale coach in MST: ‘ Met het programma bereiken we dat een jonge specialist een flitsende start maakt, de specialist gedurende zijn of haar loopbaan uitgedaagd blijft om zichzelf te ontwikkelen en specialisten ook op latere leeftijd met positieve energie in het werk staan. Reflectie op je handelen met een coach zorgt voor persoonlijke groei en motiveert enorm. Zo houd je je hele loopbaan passie voor je werk’.

Santeon wil in in ieder ziekenhuis een aantal coaches opleiden op wie collega-specialisten een beroep kunnen doen. Wanneer ieder Santeon ziekenhuis beschikt over een aantal intercollegiale coaches kan er tevens worden uitgewisseld tussen de ziekenhuizen om ook elkaar te helpen. In de toekomst is ook uitwisseling met andere ziekenhuizen in Nederland mogelijk.