Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

Palliatieve pijnbestrijding niet meer onderbroken voor thuisreis

22 april 2016

Voor palliatieve patiënten in de laatste fase van hun leven is pijnmedicatie erg belangrijk. Vaak krijgen patiënten de pijnmedicatie via een pomp die onderhuids is aangesloten met een naald en een slangetje. Deze vorm van pijnbestrijding hoeft nu niet meer onderbroken te worden tijdens het vervoer naar huis of naar een hospice. Dankzij samenwerkingsafspraken met drie regionale thuiszorgorganisaties.

Voor palliatieve patiënten in de laatste fase van hun leven is pijnmedicatie erg belangrijk. Vaak krijgen patiënten de pijnmedicatie via een pomp die onderhuids is aangesloten met een naald en een slangetje. Voorheen moest de pijnmedicatie worden onderbroken tijdens het vervoer naar huis of naar een hospice. Dat hoeft nu niet meer. Dankzij goede samenwerking met regionale thuiszorgorganisaties kan de onderhuidse pijnmedicatie ook doorgaan tijdens vervoer. 

Sinds maart is een pilotproject gestart waarin de pijnmedicatie continue door kan gaan, ook tijdens de reis naar huis. In het pilotproject hebben CWZ en drie regionale thuiszorgaanbieders afspraken gemaakt over de afstemming van de zorg. Gaat een palliatieve patiënt naar huis of naar een hospice, dan komt de gespecialiseerde verpleegkundige van de thuiszorg al in het ziekenhuis de pijnpomp aansluiten. De patiënt houdt deze pomp, ook thuis. Daardoor hoeft de pijnmedicatie niet onderbroken te worden voor het vervoer naar huis.

In het pilotproject doen drie thuiszorgaanbieders in de regio mee aan de pilot: ZZG zorggroep, Thuiszorg Pantein en STMR (Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk werk Rivierenland). Behalve dat er afspraken zijn gemaakt over het aansluiten van de pomp met medicatie, is het een voorwaarde dat het consultteam palliatieve zorg van CWZ wordt ingeschakeld. Dit team kent de patiënt en zijn naasten. Zij zijn aanspreekpunt voor de huisarts of thuiszorg bij vragen of problemen.