Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

Oproep aan hartpatiënten: blijf acute klachten melden

05 april 2020
Hartcentrum Nijmegen | CWZ Nijmegen

In de media is op dit moment veel aandacht voor de afname van het aantal patiënten dat zich met acute hartklachten meldt bij huisarts, eerste hulp of eerste harthulp. De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), expertisecentrum Harteraad en de Hartstichting hebben reeds gecommuniceerd dat het niet goed is om thuis te blijven of lang door te lopen met ernstige hartklachten.

Risico

Het risico bestaat namelijk dat verwaarloosde en onvoldoende behandelde hartklachten kunnen leiden tot blijvende schade aan het hart. Hoewel begrijpelijk, is het niet nodig om terughoudend te zijn met een bezoek aan het ziekenhuis in geval van acute hartklachten. CWZ treft zoveel mogelijk maatregelen om besmetting met het coronavirus te voorkomen en hanteert hierbij het RIVM beleid.

Meld u bij huisarts/huisartsenpost of 112

Wij roepen u daarom op om acute hartklachten zoals pijn op de borst, plotseling opgetreden benauwdheid of wegrakingen wél bij huisarts/huisartsenpost (of 112 bij hevige acute klachten) te melden. Tevens kunt u indien u onder behandeling bent bij een CWZ cardioloog of hartfalenverpleegkundige bij een toename van klachten contact opnemen met de polikliniek cardiologie.

Telefonische afspraak

De patiënten die reeds ingepland stonden voor poliklinische controles bij de cardioloog, hebben wij indien mogelijk omgezet naar een belafspraak. Indien uit de belafspraak blijkt dat er sprake is van een toename van uw klachten dan zal de cardioloog met u bespreken of het wenselijk is om naar het ziekenhuis te komen voor nadere beoordeling.