Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

Opnieuw erkenning voor expertisecentrum kinderdiabetes

18 januari 2024

De topklinische status van Vivendia is verlengd. Drie medewerkers vertellen met trots over de innovaties en hoe patiënten en ouders betrokken zijn. Lees het hele interview.

Moeder met kind bij Vivendia, STZ kinderdiabetes expertisecentrum

De topklinische status van Vivendia is verlengd. Vivendia is STZ expertisecentrum voor diabetes bij kinderen. Paul Voorhoeve (medisch directeur - en tevens kinderarts, endocrinoloog en diabetoloog), Anita Scholten (leidinggevende) en Cindy de Bont (directeur bedrijfsvoering) van Vivendia: ‘We zijn er trots op dat de erkenning is verlengd. Dat is heel waardevol, want we zetten ons in om de diabeteszorg continu te blijven verbeteren, samen met onze patiënten en hun ouders.‘

Topklinische status verlengd

Het is vijf jaar geleden dat het toenmalige KDCN (kinderdiabetescentrum Nijmegen), nu Vivendia, de erkenning kreeg als een STZ-erkend expertisecentrum. Vivendia heeft nu een positieve herbeoordeling ontvangen van de accreditatiecommissie van de Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ). De erkenning als Topklinisch Expertisecentrum is met de gebruikelijke looptijd van vijf jaar verlengd. De STZ-verlenging geldt voor de aandoening suikerziekte bij kinderen (diabetes).

Innovaties

Om in aanmerking te komen voor hernieuwde erkenning als expertisecentrum kinderdiabetes waren er veel criteria. Zo moest worden aangetoond dat patiënten worden betrokken bij het verbeteren van de zorg (patiëntparticipatie). Ook het doen van wetenschappelijk onderzoek en ontwikkelen van innovaties over de afgelopen jaren hoorden daarbij. Anita en Paul: ‘We blijken ruimschoots te voldoen aan deze eisen en daarom is de topklinische status verlengd. De jury gaf Vivendia met name complimenten voor de innovaties.’

 - Innovatie: Diabetes Groeimodel en oudercursus Los Vast

Eén van de innovaties is het Diabetes Groeimodel, samen met de oudercursus Los Vast. Dit model en de cursus zijn binnen Vivendia zelf ontwikkeld en helpen zowel het kind als ouders bij de ingewikkelde taak van zelfstandigheidsontwikkeling in de diabeteszorg. Anita: ‘Op dit moment is er een promovenda die binnen Vivendia wetenschappelijk onderzoek doet naar de waarde en uitkomsten van de Los Vast cursus. Onze aanpak en modellen wonnen al meerdere innovatieprijzen. Zoals de Publieksprijs van de STZ innovatiechallenge voor het Diabetes Groeimodel in 2019.’

 - Innovatie: Suikercompas

Dit is een nieuwe psychosociale screening voor kinderen met diabetes binnen Vivendia. Paul: ‘Psychosociale problemen komen, net als bij andere gezinnen, veel voor bij kinderen en jongeren met diabetes mellitus type 1. De diabetes maakt het echter voor kind en gezin niet makkelijker. Internationale richtlijnen adviseren routinematige inventarisatie van deze factoren in de dagelijkse diabeteszorg. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van Suikercompas. Dit is een nieuwe online screeningstool, inclusief directe feedback over psychosociaal functioneren, voor kinderen en adolescenten met diabetes mellitus type 1. Momenteel loopt een klinisch evaluatie-onderzoek om de waarde van Suikercompas te onderzoeken.’

Patiëntparticipatie

Vivendia heeft sinds kort een eigen patiëntpanel om zo in gesprek te komen en te blijven met patiënten en hun ouders over de huidige zorg en eventuele wensen voor verandering. Vivendia organiseert daarnaast ook regelmatig klankbordsessies met ouders en patiënten. Onderwerpen die daar aan bod kwamen, waren bijvoorbeeld de inrichting van het nieuwe gebouw, de nieuwe naam van het centrum, andere vormen van contact (beeldbellen ook al vóór de coronaperiode), en meedenken over polistructuur en jaarcontroles.

Nieuwe locatie en nieuwe naam

Anita vertelt: ‘Uit onderzoek met patiënten en ouders kwam de toenmalige locatie als grootste verbeterpunt naar voren. Dit heeft geleid tot de nieuwbouw op de locatie van polikliniek Jonkerbosch. Sinds januari 2023 staat daar een prachtige nieuwe polikliniek met een eigen ingang. Vooruitlopend op de aanstaande fusie met de kinderdiabeteszorg uit Rijnstate Arnhem, werken we nu al intensief samen vanuit onze nieuwe locatie. Bij deze samenwerking hoort ook een nieuwe naam. Samen met de klankbordgroep is Vivendia als nieuwe naam gekozen.’

Paul vult aan: ‘De naam Vivendia bestaat uit een samenvoeging van twee woorden (vive of vivendi, en dia) en samen betekent dit ‘leven met diabetes’. De klank is optimistisch en we bekijken het ook vanuit een positief perspectief. Namelijk: hoewel diabetes nooit meer weggaat, kun je er wel goed mee leren leven. Samen met de andere collega’s van Vivendia proberen wij er voor te zorgen dat je zo goed en fijn mogelijk kunt leven met diabetes. Hiertoe proberen wij zorg te leveren, die bij het kind en gezin past.’ Ga voor meer informatie naar de website Vivendia.nl.

Op de foto: Anita Scholten, Paul Voorhoeve en Cindy de Bont.