Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

Opname en ontslag in regio Nijmegen straks alléén met de medische gegevens in de hand

28 september 2015

Voor mensen in regio Nijmegen die zorg nodig hebben van meerdere zorgorganisaties tegelijk of na elkaar, zal de overdracht van de medische en verpleegkundige gegevens beter en sneller gaan verlopen. Binnen een jaar organiseren vrijwel alle zorgorganisaties in en om Nijmegen de overdracht van zorg binnen de keten volgens dezelfde afspraken. Op 28 september ondertekenden 25 zorgorganisaties deze afspraken.

Ondertekening |CWZ Nijmegen

Voor mensen in regio Nijmegen die zorg nodig hebben van meerdere zorgorganisaties tegelijk of na elkaar, zal de overdracht van de medische en verpleegkundige gegevens beter en sneller gaan verlopen. Binnen een jaar organiseren vrijwel alle zorgorganisaties in en om Nijmegen de overdracht van zorg binnen de keten volgens dezelfde afspraken. Op 28 september ondertekenden 25 zorgorganisaties deze afspraken. 

Opname en ontslag zijn risicovolle momenten in de zorg. Daarom is het belangrijk dat de benodigde verpleegkundige en medische gegevens, bijvoorbeeld over medicatie of specifieke medische zorg direct voorhanden zijn. De belangrijkste afspraak die de zorgorganisaties hebben gemaakt, is dat mensen alleen worden opgenomen of met ontslag gaan als ook deze gegevens op papier beschikbaar zijn. 

De afspraken gelden voor alle volwassenen en er is extra aandacht voor kwetsbare groepen als ouderen, en in een latere fase pasgeboren baby’s en GGZ-patiënten.

Verder dan inspectienorm
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) hanteert als norm dat de (ontslag)gegevens op dezelfde dag beschikbaar moeten zijn. De samenwerkende zorgverleners in de regio Nijmegen gaan een stap verder: zij spreken af dat de gegevens op het moment van ontslag met de patiënt meegaan.

Zorg is in beweging
De nieuwe afspraken zijn nodig, omdat de zorg flink in beweging is. Samen kijken zorgorganisaties voor elke patiënt op welke plek de juiste zorg voorhanden is. Dat kan een instelling zijn zoals een ziekenhuis of verpleeghuis, maar hoeft niet. Vaak gedijt iemand beter in de thuissituatie, een zorghotel of op een andere (tijdelijke) plek. Opname en ontslag uit zorginstellingen vinden tegenwoordig op elk moment van de dag plaats, ook in het weekend. Dan is het belangrijk dat de medische en verpleegkundige gegevens direct beschikbaar zijn bij de zorgverlener die de zorg voortzet.

Regionale afstemming 
Niet alleen over de termijn van de overdracht van gegevens zijn regionale afspraken gemaakt. De hele overdracht is gestandaardiseerd. Er is ook overeenstemming over de inhoud en alle deelnemers vermelden dezelfde gegevens in de overdracht. De samenwerking heeft als positief neveneffect dat de deelnemende zorgorganisaties veel beter zicht hebben op elkaars werkwijze en ervaren hebben hoe prettig het is om samen te zoeken naar oplossingen. 

CWZ faciliteert samen met Radboudumc en Sint Maartenskliniek de regionale zorgpartners om de bestaande afspraken over de overdracht van zorg onder de loep te nemen en waar nodig aan te scherpen. Dankzij het enthousiasme van alle deelnemers lukte het om in een half jaar alle relevante afspraken te toetsen, te verbeteren en vast te leggen.