Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

Op weg naar een duurzamer CWZ

30 juni 2022

Duurzaamheid is één van onze kernwaarden. Daarom heeft CWZ de Green 'Deal Duurzame Zorg' en de intentieverklaring 'Goede zorg proef je' getekend.

Zonnepanelen CWZ

Duurzaamheid is één van de kernwaarden van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ). Daarom heeft CWZ de 'Green Deal Duurzame Zorg' en de intentieverklaring 'Goede zorg proef je' getekend.

Green Deal

De Green Deal is een programma van de overheid waarmee vernieuwende, duurzame initiatieven uit de samenleving de ruimte krijgen. Al meer dan 300 organisaties uit de zorg hebben hun ambities op het gebied van verduurzaming inmiddels vastgelegd. Deze organisaties willen allemaal hun bijdrage leveren aan het verkleinen van de invloed die ze hebben op klimaatverandering.

Goede zorg proef je

Gezonde voeding in ziekenhuizen is een van de aandachtspunten in het Nationaal Preventieakkoord dat in 2018 is ondertekend door het ministerie van VWZ en 70 partijen waaronder de NVZ. Het project Goede zorg proef je biedt zorginstellingen mogelijkheden voor het realiseren van een gezond voedingsaanbod voor patiënten, bezoekers en medewerkers.  Het streven is dat in 2025 50% van de ziekenhuizen een gezond voedingsaanbod heeft en in 2030 100%.

Hoe wij CWZ duurzamer maken

Binnen CWZ zijn de afgelopen jaren al verschillende succesvolle initiatieven gestart, gericht op duurzaamheid. Zo is het dak voorzien van zonnepanelen, wordt er steeds meer aandacht besteed aan gezonde en duurzame voeding en bekijken we continu hoe we gebruik kunnen maken van duurzame oplossingen bij het gebruik van zorgmaterialen. Dit doen we omdat wij als ziekenhuis zelf een grote bijdrage leveren aan de klimaatverandering door het afval dat we produceren en de energie die wij gebruiken. Maar daarnaast heeft klimaatverandering ook invloed op de gezondheid van mensen waardoor er meer mensen naar het ziekenhuis moeten voor behandeling. Om dit te voorkomen, werken wij als CWZ graag mee aan een duurzame samenleving. Bekijk de video waarin bestuursvoorzitter Ale Houtsma en andere initiatiefnemers vertellen over wat wij doen om CWZ duurzamer te maken. 

CWZ tekent green deal