Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

Nieuwe wetten over dwang in de zorg

08 januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 gelden de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Deze wetten regelen dat in zeer uitzonderlijke situaties bepaalde handelingen gedwongen mogen worden toegepast. Daarvoor gelden strenge regels. Wat betekent dit?

Nieuwe wetten over dwang in zorg | CWZ Nijmegen

Vanaf 1 januari 2020 gelden de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Deze wetten regelen dat in zeer uitzonderlijke situaties bepaalde handelingen gedwongen mogen worden toegepast. Daarvoor gelden strenge regels. Wat betekent dit?

Waarover gaan deze wetten?

  • De Wzd gaat over onvrijwillige zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en voor mensen met een psychogeriatrische aandoening.
  • De Wvggz gaat over verplichte zorg voor mensen met een ernstige psychische aandoening.

Beide wetten vervangen de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet Bopz), en komen naast de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). De WGBO blijft dus gewoon gelden. 

Wat betekent dit in de praktijk?

Voorop staat dat dwang in de zorg altijd zoveel mogelijk wordt vermeden. Alleen als het echt niet anders kan, kan dwang in de zorg aan de orde komen. Er gelden dan vele eisen. CWZ past deze wetten zorgvuldig toe. Wanneer voor uzelf of voor uw naaste een ‘zorgplan’ of ‘zorgmachtiging’ is vastgesteld, op grond van de Wzd of Wvggz, dan is het belangrijk dat CWZ dat weet wanneer u of uw naaste bij CWZ in behandeling komt. Zodat wij bij onze zorg zo goed mogelijk rekening kunnen houden met dat zorgplan of die zorgmachtiging. Wilt u deze informatie dan doorgeven aan uw behandelend arts of verpleegkundige?

Vragen

Als u vragen heeft, kunt u terecht bij uw behandelaar.

Meer informatie

Voor meer informatie zie de website www.dwangindezorg.nl 

Enkele voorbeelden van brochures:

Voor de Wet zorg en dwang (Wzd):

  • Wet zorg en dwang – informatie voor mensen met een verstandelijke beperking
  • Wet zorg en dwang – informatie voor mensen met een psychogeriatrische aandoening
  • Wet zorg en dwang – informatie voor familie
  • Wet zorg en dwang – informatie voor de vertegenwoordiger

Voor de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz):

  • landelijke brochures verschijnen binnenkort.